Timpendlare.se

Tidigare nyheter

2023-06-30

Nyhetsbrev till medlemmarna

Läs mer

Föreningen har skickat nyhetsbrev till medlemmar och externa intressenter. Det är gratis att prenumerera på nyhetsbrev, men tidigare nyhetsbrev kommer även gå att läsa via föreningens verksamhetsberättelse.
2023-05-31

Samverkansmöte med Mälardalstrafik

Läs mer

Föreningen har haft samverkansmöte med Mälardalstrafik. Detaljer från mötet kommer i föreningens nyhetsbrev.

2023-04-21

Mälartåg börjar sälja Movingo 5/30

Läs mer

Mälardalstrafik lanserar äntlingen biljett för alla i Stockholm-Mälardalen som reser 1-2 gånger i veckan. Med Movingo 5/30 går det att resa på Mälartåg och i omgivande lokaltrafik under fem valfria dagar under en 30-dagarsperiod. Föreningen har efterlyst biljettalternativet redan innan Mälardalstrafik tog över trafiken och tog bort SJs mer flexibla biljettutbud och är mycket glada att det äntligen händer.

Med Movingo 5/30 väljer resenären en regionaltågssträcka med Mälartåg eller Trosabussen (Trosa-Vagnhärad-Liljeholmen) och får tillgång till omgivande lokaltrafik under fem valfria 24-timmarsperioder under 30 dagar. Med tio resdagar under en månad är det mer förmånligt att köpa två Movingo 5/30-biljetter jämfört med den befintliga periodbiljetten Movingo 30 dagar. Med fler resdagar är fortsatt Movingo 30 dagar, där man reser obegränsat på sträckan inklusive lokaltrafik hela månaden, den mest förmånliga biljetten. Movingo 5/30 blir också snabbt mer prisvärd jämfört med att köpa varje resa med Mälartåg enkelbiljett, inte minst eftersom även lokaltrafiken ingår utan extra kostnad.

Fakta Movingo 5/30

 

 • Du reser obegränsat på din valda sträcka under fem valfria 24-timmarsperioder under 30 dagar.
 • Giltig på Mälartåg och Trosabussen, samt lokaltrafik som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken, men ej på Tåg i Bergslagen, SJ Regional eller SJ InterCity.
 • Köps digitalt i Movingo-appen eller via malartag.se/movingo, används av en person per resa och kan inte flyttas till annan mobil.
2023-04-13

Kontakt med Mälardalstrafik om inställt tåg 914

Läs mer

Tåg 914 har oväntat blivit inställt. Föreningen har varit i kontakt med Mälardalstrafik som uppger det inte gäller personalbrist hos MTR utan problem med körtillstånd från Trafikverket för MTRs tjänstetåg och personal som åker med dem. Personalen befinner sig på fel ställe när tåget ska gå. 

MTR har ansökt om att få köra dessa tåg för flera månader sedan, men har inte fått något besked av Trafikverket. När sedan detta uppdagades måste MTR ansöka dessa tåg ”akut” till Trafikverkets driftsledning. TRV prioriterar inte tjänstetåg framför persontåg och godståg och dessutom är handläggningstiderna längre efter införande av TRV nya planeringsverktyg, MPK. 

MTR jobbar hårt mot Trafikverket att få till en lösning så fort som möjligt att få dessa avgångar godkända i förväg, så det inte ska bli akuta ansökningar. Exakt tidplan för detta är inte framme just nu utan MTR återkommer om det.

2023-03-29

Samverkansmöte med Mälardalstrafik

Läs mer

Föreningen har haft samverkansmöte med Mälardalstrafik. Detaljer från mötet kommer i föreningen Nyhetsbrev.

2023-02-07

Samverkansmöte med Mälardalstrafik

Läs mer

Föreningen har haft samverkansmöte med Mälardalstrafik. Detaljer från mötet kommer i föreningen nyhetsbrev.

2022-12-07

Kontakt med SJ och Mälardalstrafik om Trafikverkets nya planeringsystem

Läs mer

Föreningen har varit i kontakt med SJ och Mälardalstrafik om konsekvenser av Trafikverkets nya planeringsystem. Det mesta av informationen finns dock redan ute i massmedia.

2022-11-24

Samverkansmöte med Mälardalstrafik

Läs mer

Föreningen har haft samverkansmöte med Mälardalstrafik. Detaljer från mötet kommer i Nyhetsbreven.

2022-11-22

Interjuv Radio Västmanland

Läs mer

Interjuv Radio Västmanland om tågförseningar.

2022-11-11

Nyhetsbrev till medlemmarna

Läs mer

Föreningen har skickat ut nyhetsbrev till medlemmar och externa intressenter. Att prenumera på nyhetsbreven är gratis, men de går även läsa i efterhand när årets verksamhetsberättelse fastställs.

2022-11-11

Medlemskontakter om saknade avgångar Mälartåg

Läs mer

En massa medlemskontakter när Mälardalstrafik åter misslyckats med att informera om vilka avgångar som ska gå

2022-11-10

Styrelsemöte

Läs mer

Föreningen har haft styrelsemöte

2022-11-03

Kontakt med Mälardalstrafik

Läs mer

Föreningen har varit i kontakt med Mälardalstrafik om diverse frågor inför kommande nyhetsbrev.

2022-10-18

Möte med SJ

Läs mer

Föreningen har haft möte med SJ per digital länk. Detaljer från mötet kommer med kommande nyhetsbrev.

2022-09-27

Samverkansmöte med Mälardalstrafik

Läs mer

Föreningen har haft samverkansmöte med Mälardalstrafik per digital länk. Detaljer från mötet kommer med kommande nyhetsbrev.

2022-08-31

Kontakt Västerås Stad om nytt Resecentrum

Läs mer

Föreningen jobbar vidare med påverka arbetet med nytt Resecentrum i Västerås och har haft ett flertal kontakter i frågan

2022-08-25

Radiointervju P4

Läs mer

Föreningen har deltagit i radiointervju med P4 inför pendlarmöte

2022-08-25

Öppet pendlarmöte inför valet

Läs mer

Föreningen har haft öppet pendlaremöte i Knivsta där medlemmar kunnat ställa frågor till berörda parter inom tågtrafiken. Inspelning från mötet går att se på Via Zoom inspelning

2022-06-28

Intervju Eskilstuna kuriren

Läs mer

Föreningen har blivit intervjuad av Eskilstuna kuriren

2022-06-27

Nyhetsbrev till medlemmarna

Läs mer

Föreningen har skickat ut nyhetsbrev till medlemmar och externa intressenter. Att prenumera på nyhetsbreven är gratis, men de går även läsa i efterhand när årets verksamhetsberättelse fastställs.

2022-06-20

Intervju Eskilstuna kuriren

Läs mer

Föreningen har blivit intervjuad av Eskilstuna kuriren

2022-06-17

Kontakt med SJ om lokförarbrist

Läs mer

Föreningen har varit i kontakt med SJ om lokförarbrist.

2022-06-16

Medlemskontakter om saknade avgångar Mälartåg

Läs mer

Divese medlemskontakter när Mälardalstrafik misslyckats att informera om vilka avgångar som ska gå under sommaren.

2022-06-14

Samverkansmöte med Mälardalstrafik

Läs mer

Föreningen har haft samverkansmöte med Mälardalstrafik per digital länk. Detaljer om vad som sades kommer med kommande nyhetsbrev.

2022-06-10

Reduktion av trafiken på vissa linjer 13-26 juni

Läs mer

Föreningen har fått information om Mälardalstrafik kommer reducera trafiken på vissa lijer under perioden 13-26 juni.
Det är på grund av den omfattande nationella bristen på lokförare som Mälardalstrafik kommer att dra ner trafiken på Mälartågslinjerna redan från 13 juni. Den "vanliga" reduktionen av trafiken som alltid görs varje sommar börjar annars den 27 juni. Vilka avgångar som kommer dras in under sommaren veckorna 26-31 har framgått av tidtabellerna sedan dessa publicerades inför tidtabellskiftet i december 2021.  
Den avgångar som dras in nu 13-26 juni (vecka 24 och 25) genom den tidigarelagda reduceringen innebär:
Uppsala-Stockholm: 3 av sammanlagt 47 avgångar ställs in.
Uppsala-Gävle: inga planerade reduktioner 13-26 juni
Linköping-Eskilstuna-Sala-Uppsala: ganska många tåg dras in på olika delar av sträckan. OBS - det blir inga planerade reduktioner på sträckan Sala-Uppsala 13-26 juni..
Stockholm-Eskilstuna: 12 av 57 avgångar ställs in från måndag. Bland de avgångar som ställs in finns de snabba RegionExpress-tågen.
Hallsberg-Katrineholm-Stockholm: 4 av 27 avgångar ställs in.
Norrköping-Nyköping-Stockholm: 1 avgång ställs in sträckan Nyköping-Norrköping (första morgonavgången), men det tåget ersätts av buss.
2022-06-09

Kontakt med Mälardalstarfik om lokförarbrist

Läs mer

Diverse kontakter med Mälardalstraifk om att de tidigarelagt sommartrafiken pga lokförarbrist

2022-06-08

Styrelsemöte

Läs mer

Föreningen har haft styrelsemöte

2022-05-27

Intervju VLT

Läs mer

Föreningen har intervjuats av VLT

2022-05-23

Intervju Eskilstuna kuriren

Läs mer

Föreningen har intervjuats av Eskilstuna kuriren.

2022-05-21

Nyhetsbrev till medlemmarna

Läs mer

Föreningen har skickat ut nyhetsbrev till medlemmar och externa intressenter. Att prenumera på nyhetsbreven är gratis, men de går även läsa i efterhand när årets verksamhetsberättelse fastställs.

2022-05-19

Kontakt med Mälardalstarfik om föreningens öppna brev

Läs mer

Föreningen har varit i kontakt med Mälardalstrafik gällande frågeställningarna från föreningens öppna brev.

2022-05-16

Interjuv VLT

Läs mer

Föreningen har blivit interjuvad av VLT

2022-05-12

Kontakt med SJ om banavstängningar

Läs mer

Föreningen har varit i kontakt med SJ om banavstängningar för sommaren, detaljer kommer i kommande nyhetsbrev.

2022-04-27

Öppet brev till Mälardalstrafik om bristande respons i svåra ärenden

Läs mer

Föreningen har skickat ett öppet brev om bristande respons från Mälardalstrafik i svåra ärenden. Ni kan läsa skrivelsen via Brev_till_MDT_april_2022.pdf

2022-04-26

Styrelsemöte

Läs mer

Föreningen har haft styrelsemöte.

2022-04-19

Dialogmöte om Västerås Norra

Läs mer

Föreningen har deltagit på dialogmöte med Trafikverket angående möjlig ny station vid Västerås Norra. En sådan station ligger sannolikt långt fram i tiden

2022-04-12

Möte med SJ

Läs mer

Föreningen har haft möte med SJ per digital länk. Kommande nyhetsbrev kommer berätta mer om vad sades på mötet.

2022-04-04

Försöksverksamhet med ombokningsbara resplus biljetter för Mälartåg

Läs mer

Efter problemen med att både SJ och Mälartåg säljer ombokningsbara biljetter men Mälartåg biljetter köpta via SJ inte går att omboka har vi nu den glädjande nyheten att de inför försöksverksamhet med ombokningsbara resplus biljetter.

2022-03-28

SJ har satt till baka 21 avgången från Stockholm

Läs mer

SJ har glädjande nog satt tillbaka den saknade avgången vid nio tiden från Stockholm-Västerås kvällstid som föreningen efterlyst efter inspel från medlemmar som drabbas av hålet i tidtabellen.

2022-03-25

Nyhetsbrev till medlemmarna

Läs mer

Föreningen har skickat ut nyhetsbrev till medlemmar och externa intressenter. Att prenumera på nyhetsbreven är gratis, men de går även läsa i efterhand när årets verksamhetsberättelse fastställs.

2022-03-20

Kontakt med SJ och Mälardalstrafik om ombokningsbarhet för biljetter

Läs mer

Föreningen har varit i kontakt med SJ och Mälartåg om att biljetter sålda via SJ felaktigt rubriceras som ombokningsbara men inte är det i praktiken.

2022-03-17

Föreningen har haft årsmöte

Läs mer

Föreningen har haft årsmöte och styrelsemöte. Verksamhetsberättelsen går att lada ned från Verksamhetsberättelse 2021

2022-03-12

Kontakt med Mälardalstrafik om villkor för förseningsersättning

Läs mer

Föreningen har varit i kontakt med Mälardalstrafik om oklarheter gällande försämringar av villkort för förseningsersättning. Se föreningens tidigare nyhetsbrev för detaljer.

2022-03-08

Samverkans möte med Mälardalstrafik

Läs mer

Föreningen har haft samverkansmöte med Mälardalstrafik. Vad som avhandlades på mötet kommer avhandlas i kommande nyhetsbrev.

2022-02-22

Kontakt med Resenärerna

Läs mer

Föreningen har haft kontakt med Resenärerna om vad som hände på Nationell Hearing om tågtrafik. Föreningen ansökte om att delta på hearingen, men platserna reserverade för resenärer räckte inte till så Resenärerna fick representera föreningen.

2022-02-21

Styrelsemöte

Läs mer

Föreningen har haft styrelsemöte

2022-02-11

Möte Västerås resecentrum

Läs mer

Föreningen har haft möte med Västerås stad gällande de synpunkter som föreningen lämnat på detaljplanen för nytt resecentrum.

2022-02-07

Möte med SJ

Läs mer

Föreningen har haft möte med SJ via digital länk och diskterat diverse pendlaraktuella frågor.

2022-02-03

Debattartikel i VLT

Läs mer

Föreningen har skrivit en debattartikel i VLT angående Västerås nya resecentrum med anledning om att vi skickat in yttrande om detaljplanen.

2022-02-01

Yttrande om nytt Resecentrum Västerås

Läs mer

Föreningen har lämnat in synpunkter på planerna för det nya Resecentrumet i Västerås. Ni kan ta del av yttrandet via Vasteras_resecentrum_synpunkter_feb_2022.pdf

2022-01-25

Nytt resecentrum i Västerås och Nationell plan

Läs mer

Trafikverket har tagit fram ett förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Planen är f n ute på remiss. Rent generellt innehåller planen inga satsningar på järnvägarna i Mälardalen. Föreningen kommer att inlämna ett remissvar på planen.

Järnvägsstationen i Västerås är, som bekant, underdimensionerad för dagens trafik. Västerås stad håller på att projektera för ett nytt Resecentrum som innebär såväl ny stationsbyggnad som ombyggnation av spårområdet vid stationen. Ombyggnationen av spårområdet saknar f n finansiering. För att Resecentret ska kunna byggas måste en ny detaljplan för området antas. Den nya detaljplanen är just nu ute på remiss. Föreningen kommer att inlämna ett yttrande.

2022-01-25

Styrelsemöte

Läs mer

Föreningen har haft styrelsemöte sant varit i kontakt med SJ, Mälardalstrafik och diverse RKTMs gällande Trafikverkets Nationell Plan

2022-01-18

Möte Västerås resecentrum

Läs mer

Föreningen har haft möte med Västerås stad om nytt resecenter för Västerås.

2021-11-12

Inställda tågavgångar i Mälardalen november 2021

Läs mer

SJ kommer den närmaste tiden att ställa in ett antal avgångar på linjerna i Mälardalen och Bergslagen. Anledningen till att avgångarna ställs in är att SJ byter planeringssystem. De inställda avgångarna berör flera linjer.

Med stor risk att detta snabbt kan förändras gäller i nuläget att följande tåg är inställda:

Tåg 883 ställs in sträckan Uppsala – Stockholm M-F 211111-211126

Tåg 225 ställs in sträckan Stockholm - Norrköping M-To 211111-211118

Tåg 230 ställs in sträckan Norrköping - Stockholm M-To 211111-211118

Tåg 993 ställs in sträckan Stockholm – Eskilstuna M-F 211111-211119

Tåg 996 ställs in sträckan Eskilstuna – Stockholm M-F 211111-211119

Tåg 703 ställs in sträckan Västerås – Stockholm M-F 211111-211126

Tåg 704 ställs in sträckan Stockholm – Västerås M-F 211111-211126

Tåg 778 ställs in sträckan Stockholm – Arboga M-F 211111-211126

Tåg 787 ställs in sträckan Arboga - Västerås M-F 211111-211126 

Tåg 278 ställs in sträckan Stockholm - Gävle M-F 211111-211126 

Tåg 10285 ställs in sträckan Gävle - Stockholm M-F 211111-211126

 

2021-05-17

Mälardalstrafik överklagar Förvaltningsrättens dom

Läs mer

Mälardalstrafik har idag lämnat följande besked i ett pressmeddelande:

"Mälardalstrafik överklagar domen i Förvaltningsrätten i Stockholm som rör trafikupphandlingen för Mälartåg och begär prövningstillstånd hos Kammarrätten.
– Eftersom vi inte hittat praxis vill vi få vår sak prövad, säger Mälardalstrafiks vd Helena Ekroth.

Med vetskap om att överprövningsprocesser kan bli långdragna har Mälardalstrafik redan säkrat Mälartågs trafik från december 2021. Det har skett genom ett temporärt uppdragsavtal, som sträcker sig flera år framåt i tiden."

Se även Mälardalstrafiks hemsida: www.malardalstrafik.se

2021-04-28

Upphandlingen av Mälartåg måste göras om

Läs mer

Mälardalstrafik tilldelade genom ett beslut i december förra året MTR Jota AB att köra Mälartågen på fyra linjer i Mälardalen. Det tilldelningsbeslutet överklagades av två av anbudsgivarna, Arriva och SJ. Idag kom Förvaltningsrättens utslag.

Förvaltningsrätten avslog Arrivas överklagan, men i SJ:s fall går rätten på i stort bolagets linje. SJ får rätt på två av tre punkter och fastslår att upphandlingen måste göras om. Upphandlingen, som måste göras om, avsåg 8 år från den 12 december 2021 och rör linjerna Svealandsbanan, Nyköpingsbanan, Sörmlandspilen och Uven.

Det som SJ fått rätt i avser dels att ett antal priser som skulle vara "rimliga och bärkraftiga" inte var tillräckligt tydligt definierade och att kostnader för tungt underhåll räknas in trots att underhållet ifråga inte skulle behöva utföras under avtalsperioden. Däremot avvisade rätten SJ:s överklagan i den del som avsåg s.k. acceptabla frivolymer.

Vad som kommer att hända nu vet vi inte i nuläget. Mälardalstrafik har 3 veckor på sig att överklaga till Kammarrätten.

Mälardalstrafik har tidigare i år säkrat tågtrafiken från december 2021 genom en direkttilldelning av trafiken till MTR under en övergångsperiod, två år till december 2023 (med möjlighet till upp till två års förlängning i avvaktan på att en ny upphandling ska vinna laga kraft). Då Mälardalstrafik nu förlorat i Förvaltningsrätten finns en möjlighet för att avsluta interimsavtalet med MTR senast 1 maj i år.

2021-04-26

Överenskommelse säkrar höstens tågtrafik i Mälardalen

Läs mer

Mälardalstrafik och SJ AB har nu slutit en överenskommelse som  säkrar trafiken på de 4 linjerna i Mälardalen (Arboga-Eskilstuna-Stockholm, Sala-Västerås-Linköping, Norrköping-Nyköping-Stockholm och Hallsberg-Katrineholm-Stockholm) för perioden 12 september till 11 december 2021.

Det var SJ som tidigare i år sade upp avtalet pga minskade intäkter pga pandemin. Men i och med överenskommelsen idag säkras alltså trafiken för perioden fram till 11 december. Från 12 december tar nya entreprenören MTR Jota AB över trafiken.

 

Läs mer på Mälardalstrafiks hemsida:Pressmeddelande

2021-03-22

Nytt avtal säkrar trafiken från december 2021

Läs mer

Mälardalstrafik har nu träffat ett nytt avtal med MTR som innebär att MTR tar över trafiken från december 2021. Detta avtal gäller i avvaktan på SJ:s och Arrivas överklaganden av det tilldelningsbeslut som fattades förra året har avgjorts av Förvaltningsrätten.

Läs mer på Mälardalstrafiks hemsida.

2021-03-18

Kommande banavstängningar i Mälardalen

Läs mer

Under året kommer det att vara flera banavstängningar pga olika banarbeten. Flertalet avstängningar är kortvariga och ligger ofta i anslutning till helger varför vi som resenärer inte kommer att drabbas lika mycket som de närmast föregående åren.

En uppdaterad lista över avstängningarna finns här: sj.se

2021-03-12

SJ har sagt upp avtalet med Mälardalstrafik i förtid

Läs mer

SJ har idag meddelat Mälardalstrafik att man säger upp avtalet om den upphandlade tågtrafiken i Mälardalen från september. Anledningen är de omfattande förluster SJ drabbats av pga rådande pandemi. Uppsägningen påverkar linjerna Örebro-Eskilstuna-Stockholm, Linköping-Västerås-Sala, Norrköping-Nyköping-Stockholm och Hallsberg-Katrineholm-Flen-Stockholm.  I värsta fall skulle det kunna bli ett avbrott i trafiken från september. Föreningen kommer genom kontakter med de berörda att bevaka saken .

SJ:s egen trafik på Mälarbanan (Stockholm-Västerås-Hallsberg-Göteborg), samt på Uppsala-Stockholm och Gävle-Stockholm-Linköping berörs inte.

Länk till SJ:s pressmeddelande

Tillägg: Mälardalstrafik har nu kommenterat SJ:s beslut. "Mälardalstrafiks styrelse reagerar starkt på beskedet om uppsägning" är beskedet.

Länkt till TT

2021-03-08

Nyhetsbrev Mars

Läs mer

Föreningen har sammanställt ett nyhetsbrev med aktuella pendlarsaker. Om ni fått brevet kan ni kontakta styrelsen.

2021-02-23

Arbete med remisssvar om Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Ett nytt Trafikförsörjningsprogram ska tas fram för Västmanland och föreningen utgör remissinstans. Styrelsen arbetar med frågan och tar gärna emot synpunkter från medlemmar.

2021-02-03

Föreningen bidrar med feedback på Trafikverkets hemsida

Läs mer

Föreningen har många synpunkter på Trafikverkets hemsida genom åren och i början februari fick vi chansen att komma synpunkter på Trafikverkets hemsida när Trafikverket samlade in synpunkter via djupintervjuer med personer som nyttjar hemsidan.

2021-01-18

Kontakt med politiskt parti Miljöpartiet

Läs mer

Föreingen har börjat bli kontaktad av politiska partier inför valet 2022. Först ut var miljöpartiet som ville ha pendlarsynpunkter på vilket biljettutbud som bör finnas.

2021-01-11

Intervju SVT Västmanland

Läs mer

Föreningen deltog i nyhetsinslag för SVT gällande det norska initiativet för bättre förbindelser Stockholm-Oslo. En sådan utbyggnad ligger långt fram i tiden, men har potential att rita om arbetsmarknaden rejält. Örebro och Karlstad skulle kunna bli pendlarstäder för Oslo på motsvarande sätt som Örebro och Västerås är idag för Stockholm.

Det är ytterst viktigt att om sådan trafik ska till och gå genom vår region så behöver man inte bara bygga den sträckan utan även rusta anslutande banor för att säkerställa att inte infrastruktur begränsningar gör att regionaltrafiken skuffas ut dåliga trafiklägen.

2020-12-12

Nyhetsbrev December

Läs mer

Föreningen har gjort ett nytt nyhetsbrev. Kontakta styrelsen om ni missat detta,

2020-11-18

Samverkansmöte Mälardalstrafik (f.d. MÄLAB)

Läs mer

Föreningen har haft samverkansmöte med Mälardalstrafik

 • Kort information om den fastställda tågplanen T21
 • Information om planerad trafik i tågplan T22
 • Trafiken under Covid-19 och tillhörande aktuell information
 • Läget för fordon och fordonsleveransen
2020-10-05

Intervju Eskilstunakuriren

Läs mer

Föreningen har blivit intervjuad av Eskilstuna kuriren

2020-10-01

Nyhetsbrev Oktober

Läs mer

Föreningen har gjort ett nyhetsbrev för oktober. Kontakta styrelsen om ni missat att få detta.

2020-08-19

Möte med Västerås stad angående nytt resecentrum

Läs mer

Föreningen har haft möte med projektgruppen för nytt resecentrum för att få mer information om hur planerna framskrider.

2020-06-17

Samverkansmöte Mälardalstrafik (f.d. MÄLAB)

Läs mer

Föreningen har haft digitalt samverkansmöte med Mälardalstrafik

Speciellt på agendan var

 • Planering av nya tidtabeller
 • Trafiken under Covid-19 och vår planering för återgång till full trafik
 • Läget för fordon och fordonsleveransen
2020-06-09

Kontakt med SJ om SJ Prio

Läs mer

Föreningen har varit kontakt med SJ om prio-nivå för SJ Prio eftersom resenärer blivit nedgraderade i nivå på grund av litet resanade, medan många andra bolag har fryst nivån i sina lojalitetsprogram.

2020-06-08

Kontakt med SJ om trafikutbud

Läs mer

Förrningen har varit kontakt med SJ om trafikutbudet för sommaren kontra risk för trängsel (något som ofta förekommer i vanliga fall sommaren börjat men många fortfarande jobbar

2020-06-02

Debatt artikel i Vestmanlands Läns Tidning

Läs mer

Föreningen TIM-pendlare föreslår i en debattartikel i VLT idag att Västerås nya Resecentrum byggs enklare och billigare, med minimala störningar under byggtiden.

Det nuvarande stationshuset behålls men byggs ut med ett rymligt väntrum över spåren. Detta görs permanent från början, ingen tillfällig station med dåliga provisorier under lång tid behövs. Ombyggnaden av spårområdet förenklas dessutom betydligt och byggs ut i etapper allteftersom behovs uppkommer.

Tågpendlarna är oroade över Västerås stads nuvarande planer, eftersom de förutsätter jobbiga provisorier under många år. Detta berör alla som reser till eller från Västerås med tåg, eller som byter tåg där eller byter mellan tåg och buss.

2020-05-12

Kontakt med SJ om framtagande av pendlarapp

Läs mer

Föreningen har i många års tid argumenterat för bättre appar för pendlares hantering av förseningar och ansökan om förseningsersättning. SJ har nu kontaktat föreningen om att man tänker undersöka om det går att få fram en sådan som hjälper resenärerna.

2020-04-30

Uppföljning med SJ om trängsel på tågen

Läs mer

Föreningen har haft vidare kontakt med SJ gällande trängsel på vissa avgångar och SJ har presenterat de åtgärder man satt in.

2020-04-28

Kontakt med tågbolag

Läs mer

Föreningen har varit i kontakt med tågbolag inför upphandling av tågtrafik på Mälardalstågs upphandlade sträckor.

2020-04-25

PM till SJ om nya tåg

Läs mer

Föreningen har skickat in ett PM med resenärassynpunkter på nya tåg som SJ ska införskaffa.

2020-04-25

Kontakt SJ om trängsel

Läs mer

Föreningen har varit i kontakt med SJ om kraftig trängsel på vissa avgångar.

2020-04-21

Möte med Västerås stad angående nytt resecentrum

Läs mer

Föreningen har haft möte med Västerås stad angående nytt resecentrum för att presetera den skrivelse vi tidgare skickade in. Föreningen bedömer att planer som nu är på förslag kommer vara dyra och djupt opraktiska för resenärerna under väldigt många års ombyggnad.

2020-04-08

Skrivelse Västers stad

Läs mer

Föreningen har gjort en skrivelse till Västerås stad om berfarat orealistiska planer om göra om Västerås station

2020-03-13

Reducering av Trafik på grund av COVID-19

Läs mer

Reducering av Trafik på grund av COVID-19

SJ har för närvarande stora mängder personal som är sjukskrivna, där bakgrunden är att man har policy om att man inte bör jobba om man har även lindriga förkylningssymptom. Självfallet är detta preventivt för att inte bidra till smittspridning.

Av detta skäl tvingas SJ minska tågtrafiken i form av färre antal avgångar. Här nedan finns en uppställning av tågnummer och sträcka, från i morgon, dvs den 14 mars (för många av avgångarna blir det i praktiken från måndag).

276 Linköping-Stockholm 12:34

283 Stockholm-Linköping 14:15

280 Stockholm-Gävle 17:01

287 Gävle-Stockholm 20:04

 

703 Västerås-Stockholm 7:33

704 Stockholm-Västerås 16:23

 

882 Stockholm-Uppsala 16:31

10883 Uppsala-Stockholm 7:21

10885 Uppsala-Stockholm 7:28

887 Uppsala-Stockholm 7:58

 

975 Stockholm-Eskilstuna 7:22

992 Eskilstuna-Stockholm 8:31

 

219 Stockholm-Norrköping 4:56

222 Norrköping-Stockholm 7:12

233 Stockholm-Nyköping 12:35

234 Nyköping-Stockholm 14:17

 

10140 Hallsberg-Stockholm 16:17

10145 Stockholm-Hallsberg 18:47

2020-03-13

Reducering av Trafik

Läs mer

Reducering av Trafik på grund av COVID-19

SJ har för närvarande stora mängder personal som är sjukskrivna, där bakgrunden är att man har policy om att man inte bör jobba om man har även lindriga förkylningssymptom. Självfallet är detta preventivt för att inte bidra till smittspridning.

Av detta skäl tvingas SJ minska tågtrafiken i form av färre antal avgångar. Här nedan finns en uppställning av tågnummer och sträcka, från i morgon, dvs den 14 mars (för många av avgångarna blir det i praktiken från måndag).

276 Linköping-Stockholm 12:34

283 Stockholm-Linköping 14:15

280 Stockholm-Gävle 17:01

287 Gävle-Stockholm 20:04

 

703 Västerås-Stockholm 7:33

704 Stockholm-Västerås 16:23

 

882 Stockholm-Uppsala 16:31

10883 Uppsala-Stockholm 7:21

10885 Uppsala-Stockholm 7:28

887 Uppsala-Stockholm 7:58

 

975 Stockholm-Eskilstuna 7:22

992 Eskilstuna-Stockholm 8:31

 

219 Stockholm-Norrköping 4:56

222 Norrköping-Stockholm 7:12

233 Stockholm-Nyköping 12:35

234 Nyköping-Stockholm 14:17

 

10140 Hallsberg-Stockholm 16:17

10145 Stockholm-Hallsberg 18:47

2020-03-13

Nyhetsbrev Inställda tåg pga Covid

Läs mer

Föreningen har skickat mini Nyhetsbrev om inställda tåg pga Covid

2020-03-04

Möte med UL och Region Uppsala

Läs mer

Föreningen har haft möte med UL och politiker från region Uppsala för att diskutera diverse pendlaraktuella frågor.

Av speciellt intresse:

 • Kapacitetsbrist Uppsala station
 • Uppehållsmönster för regionaltågen på Mälarbanan och Uppsala banan
2020-02-26

Möte med SJ

Läs mer

Föreningen har haft möte med SJs affärschefer för att diskutera pendlar aktuella frågor.

Agenda

 • nya tidtabeller
 • infrastruktur
 • biljettsortiment
 • bättre information i digitala kanaler
 • upprustning befintliga tåg
 • inköp nya tåg till kommersiella sträckor
2020-02-14

Möte Västerås nya Resecentrum

Läs mer

Föreningen har haft möte med projektledare för Västerås nya Resecentrum för att framföra våra betänkligheter om planerna.

2020-01-17

Intervju Vestmanlands Läns Tidning

Läs mer

Föreningen har blivit intervjuad av Vestmanlands Läns Tidning

2020-01-12

Kontakt Katrineholms näringsråd

Läs mer

Föreningen har varit i kontakt med Katrineholms näringsråd som ville veta hur många som arbetspendlar från Katrineholm. Frågan är komplicerad att besvara eftersom dessa pendlare reser med Movingo-alla-sträckor så att man inte enkelt kan utläsa ur försäljningstatistiken hur många de är.

Föreningen rekommenderade att man skulle göra event vid stationen där man bjöd på kaffe och ställde frågor till de som passerar stationen.

2020-01-09

Intervju Vestmanlands Läns Tidning

Läs mer

Intervju VLT om indraget sista direkttåg Västerås-Stockholm

2019-12-20

Intervju Vestmanlands Läns Tidning

Läs mer

Föreningen har blivit intervjuad av Vestmanlands Läns Tidning

2019-12-12

Möte med RKM Västmanland

Läs mer

Föreningen har haft möte med den regionala kollektivtrafik myndigheten i Västmanland för att diskutera pendaraktuella frågor.

2019-12-08

Nyhetsbrev December

Läs mer

Föreningens nyhetsbrev för Deember har skickats ut. Kontakta styrelsen om du missat detta.

2019-12-04

Möte med trafikutskottetsordförande

Läs mer

Föreningen skulle i våras träffat trafikutskottetsordförande Jens Holm men mötet fick ställas in på grund av sjukdom. Mötet kommer istället ske den 4 december då föreningen kommer att presentera pendlarnas synpunkter på rikspolitiken. https://www.timpendlare.se/pdf/download/Jarnvagens_problem_o_atgarder.pdf

2019-12-04

Möte med SJ om Uppsala-Pendeln

Läs mer

SJ har satt igång ett projekt för att utveckla Uppsala-Pendeln i sambarbete med studenter på Handelshögskolan. Föreningen träffar den 4 december SJ:s kundchef från Göteborg och studenter från Handelshögskolan som jobbar med detta och hoppas kunna bidra med en hel del koncept på hur Uppsala-Pendeln kan förbättras.

2019-11-25

Nyhetsbrev November

Läs mer

Föreningens nyhetsbrev för November har skickats ut. Kontakta styrelsen om du missat detta.

2019-11-21

Intervju Vestmanlands Läns Tidning

Läs mer

Föreningen har blivit intervjuad av Vestmanlands Läns Tidning

2019-10-31

Möte med Mälardalstrafik

Läs mer

Föreningen har den 31 oktober möte med Mälardalstrafik och andra pendlarföreningar

På agendan från Mälardalstrafik står:

 • Inledning
 • Kvalitet och punktlighet
 • Läget i leveransen och infasning av nya Mälartåg
 • Tågplan 2020, sammanfattning av resultatet
 • Tågplan 2021, planeringsläget
 • Trafiken i Etapp 2 (från dec 2021)
 • Movingo, försäljning
 • Frågor från pendlarföreningarna och resenärsforum
 • Övriga frågor
 • Nästa möte

Föreningen avser i mån av tid speciellt bevaka:

 • Läget och prognos för godkännande och trafiksättning av de nya tågen ER1. Hur ser planen ut om inte tillräckligt med tåg blir klara till tidtabellsskiftet 2019-12-14?
 • Hur många ytterligare tåg ER1 är beställda och hur många ytterligare finns att beställa i framtidsplanerna?
 • Hur har påverkan på Trafikverkets nya konstruktionsregler för tågplaner utfallit?
 • Mälardalstrafiks policy om förlängning av tåg om behovet är något större än 4 vagnar (d v s ca 350 sittplatser). Kommer då 8 vagnar att sättas in omedelbart? Eller måste en del av kunderna regelmässigt räkna med ståplatser? Hur bevakas behovet av sittplatser?
 • Hur har Movingo-resandet utvecklats? Finns planer på ändringar/förbättringar?
 • Är det möjligt att ordna smidigare ansökan om förseningsersättning, t.ex. direkt i Movingo-appen?
 • Planer för framtiden: (1) Region Express; (2) Mälardalstrafiks egna enkelbiljetter i framtiden (planerat införande, rabatter?); (3) övrigt?
 • Är det möjligt att föreningen intervjuas i Movingo-tidningen.
2019-10-11

Skrivelse tlll Trafikutskottet

Läs mer

Föreningen har gjort en gemensam skrivelse till trafikutskottet tillsammans med Resenärsforum och Gnestapendlarna. Syftet är att upplysa den politiska nivån om samhällsnyttig regionaltrafik systematiskt nedprioriteras av Trafikverkets regelverk.

2019-08-29

Nyhetsbrev Augusti

Läs mer

Föreningens nyhetsbrev för Augusti har skickats ut. Kontakta styrelsen om du missat detta.

2019-07-17

Intervju Enköpingsposten

Läs mer

Föreningen har blivt intervjuad av Enköpings Posten.

2019-05-29

Ingemar Skogö avliden

Läs mer

Ingemar Skogö, tidigare landshövding för Västmanland har avlidit i en ålder av 70 år.

Skogö var föreningens viktigaste politiska kontakt när föreningen bildades och vi fick rådgivning, hjälp med lokaler för våra möten samt hjälp med kontakter på Trafikverket. Utan detta stöd hade föreningen aldrig kunnat bli vad den är idag.

Föreningen vill därför rikta vårt varmaste tack till familjen Skogö och beklaga sorgen.

2019-05-28

Nyhetsbrev Maj

Läs mer

Föreningens nyhetsbrev för Maj har skickats ut. Kontakta styrelsen om du missat detta.

2019-05-28

Nyhetsbrev maj 2019

Läs mer

Föreningen har skickat ut ett nytt nyhetsbrev så kolla eposten ni har registrerad hos föreningen.

Om ni av någon anledning inte fått mejlet så kan mejla timpendlare@gmail.com så försöker vi sortera ut saken.

2019-03-21

Samverkansmöte med SJ

Läs mer

Föreningen har haft möte med SJ för att diskutera de kommersiella sträckorna i Mälardalen samt diverse frågor som påverkar pendlarna.

2019-03-14

Samverkansmöte Mälardalstrafik (f.d. MÄLAB)

Läs mer

Föreningen har deltagit på Samverkansmöte med Mälardalstrafik (f.d. MÄLAB) för att diskutera den upphandlade trafiken och vad som händer framåt.

2019-03-04

Öppet brev om oacceptabla störningar i tågtrafiken

Läs mer

Föreningen har skrivit brev till SJAB, Mälardalstrafik, Trafikverket, Tåg i Bergslagen samt regionala kollektivtrafikmyndigheterangående oacceptabla störningar i tågtrafiken. Brevet beskriver både verkligheten för drabbade pendlare samt kräver svar om vilka åtgärder som kommer vidtas för att åtgärda situationen.

2019-02-27

Deltagande på seminarium Järnvägsklustret

Läs mer

Föreningens vice ordförande Evert Andersson för föreningens räkning deltagit på Järnvägsklustrets seminarium och ställt frågor till Trafikverkets generaldirektör

2019-02-26

Nyhetsbrev Februari

Läs mer

Föreningens nyhetsbrev för Februari har skickats ut. Kontakta styrelsen om du missat detta.

2019-02-22

Kontakt SJ om förlängning av reducering av trafik

Läs mer

Föreningen har varit i kontakt med SJ om att de förlängt reduceringen av trafik på grund av fortsatt fordonsbrist

2019-02-15

Intervju Katrineholms kuriren

Läs mer

Föreningen har blivit intervjuad av Katrineholms kuriren

2019-02-11

Kontakt med SJ om redudecerat trafikutbud på Mälarbanan

Läs mer

Kontakt med SJ om att de reducerat trafikutbudet med två avgångar på Mälarbanan utan att informera

2019-02-08

Föreningen intervjuad av SVD

Läs mer

Föreningen har blivit intervjuad av Svenska Dagbladet om gällande kostnader och konsekvenser av resenärsförseningar

2019-01-26

Kontakt med SJ om förseningsersättningsansökan

Läs mer

Föreningen har varit i kontakt med SJ om att man vid förseningsersättningsansökan inte kan ange Movingo-app biljett.

2018-03-29

Så här tyckte pendlarna om ersättningstrafiken för Mälarbanan 2017 - unik enkätundersökning av pendlare för pendlare

Läs mer

Föreningen TIM-pendlare genomförde 2017 till sina medlemmar en enkätundersökning kring upplevelser av kvaliteten i av ersättningstrafiken på Mälarbanan under sommaren 2017. Denna gång ställdes även frågor gällande förväntar om användning av Movinogo.

Föreningen redovisar nu resultatet till berörda pendlare och intressenter. Enkäterna har utformats så att även fria kommentarer kan lämnas, varpå pendlarnas egna upplevelser belyses.

Pendlarenkät Sommar 2017

2018-03-29

Rapport från hearing med näringsdepartementet

Läs mer

Efter föreningens remissvar till trafikverkets Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 fick föreningen inbjudan att träffa näringsdepartementet och presentera våra synpunkter. Beskrivning av mötet kan laddas ned genom att klicka på Hearing med näringsdepartement 2018-01-31.

2018-03-15

Verksamhetsberättelse för 2017

Läs mer

Nu finns verksamhetsberättelsen för 2017 i pdf-format att ladda ner och läsa.

2017-11-29

Remissvar från TIM-Pendlare

Läs mer

Föreningen har lämnat remissvar till Trafikverket på den nya nationella planen. Föreningen riktar tack till Resenärsforum och SJ som varit ett bra stöd under remiss arbetet. Ladda ned svaret genom att klicka på Remissvar från TIM-Pendlare

2017-11-21

Öppet brev till Tåg i Bergslagen och Region Västmanland om dåliga möjligheter att pendla

Läs mer

Föreingen deltog nyligen i Fagersta på det möte gällande att direkttåget in mot Stockholm tas bort i nästa tidtabell. En lärdom föreningen drog från mötet är att det finns anledning att misstänka kunskapsbrister om var ansvaret vilar för att trafiken har så dåliga anslutningar i Västerås och varför Movingo inte gäller för bergslagspendeln. För att komma till rätta med situationen skriver därför föreningen nu ett öppet brev till Tåg i Bergslagen och Region Västmanland där vi uppmanar ansvariga politiker att ta ansvar för situationen och ge bättre möjligher att pendla in mot Stockholm.
Öppet brev (pdf)
Rapport från pendlarmöte 20171027 (pdf)
Pressmeddelande (pdf)

2016-02-22

Det går nu att stödja föreningen via Swish

Läs mer

Många medlemmar har talat med styrelsen och beskrivit att man vill stödja föreningens försök att förbättra trafiken.

Föreningens styrelse ser det om som en fördel om föreningen är oberoende från de organisationer som vi vill påverka. Vi hoppas att ni håller med om detta och kan tänka er att ge en gåva till föreningen så att vi kan ersätta styrelsen för de utlägg de behöver göra för att driva pendlarnas frågor.

Föreningen har därför anslutit sig till Swish samt bankgiro

Bankgiro: 5096-9294
Swish: 123-2591139

Om du vill göra en insättning för att stödja vårt arbete märk då din betalning med ordet gåva

2015-12-18

Tidtabell 2016 T16

Läs mer

Måndagen den 14 december började T16 tabellen att gälla. Det som åtskilliga av oss konstaterat är att flera X40 (dubbeldäckare) bytts ut mot lokdragna tåg på framförallt sträckan Stockholm Bålsta, Enköping, Västerås och omvänt. Uppsala pendeln har fått motsvarande fler avgångar med X40, och därmed färre med lokdragna tåg.

Föreningen har i dialog med SJ påpekat att det minskade antalet X40 inte är en önskvärd utveckling utifrån resenärernas synvinkel, och att ”det var bättre förr”, dvs fram till och med 13:e december. I dialogen har framkommit att från tidtabell T17 blir det bättre, men det är alldeles för lång tid bort. I planeringsverkstaden på SJ har man då bollat om med befintliga resurser, och tåg, och kommit fram till följande, som kommer att effektueras fullt ut från och med 14 mars 2016 (vissa delar kommer märkas tidigare):

FRÅN VÄSTERÅS
De avgångar som förändras till X40 (dvs utöver de tåg som redan körs med X40) blir från Västerås kl 06.32, 08.03, 17.03 och 20.33 (varav avgången 06.32 avgår från Örebro). Sedan tidigare körs avgångarna 05.33, 06.45, 08.40 och 09.40 med X40 från Västerås på morgonen.

FRÅN STOCKHOLM
Motsvarande avgångar som förändras till X40 (utöver de tåg som redan körs med X40) från Stockholm blir kl 06.25, 14.55, 15.55, 18.55 och 19.25 (varav 19.25 går vidare till Örebro).

Utöver ovanstående önskar TIMpendlares styrelse önska alla en
God jul och Ett Gott Nytt År

Christer Jerström
Ordf föreningen TIMpendlare

2015-10-14

Ny webbmaster för hemsidan

Läs mer

Ny webbmaster för hemsidan

2015-02-09

Rapport: Verkliga förseningar för tågpendlare

Läs mer

Officiellt statistik om punktlighet är förskönande och döljer omfattningen av de verkliga förseningar som resenären drabbas. Föreningens undersökning visar att med mer rättvisa sätt att mäta blir omfattningen av förseningarna mer som varje dag resenärerna betydligt större. Föreningens rapport: Verkliga förseningar för tågpendlare finns att ladda ner och läsa som pdf dokument.

2014-10-25

Pendlarmöte på Västerås slott

Läs mer

Tisdagen den 25 november

"Välkomna till ett öppet pendlar möte om tågpendlingen 2015 och framåt arrangerat av föreningen TIM-Pendlare med landshövding Ingemar Skogö som värd och moderator. Detaljerad agenda lämnas i samband med mötet men huvudpunkten är tågpendling 2015 och framåt.

När? Tisdagen den 25 november kl 18.30 - ca 20.00
Var? Västerås slott

Det kommer att serveras kaffe och smörgås. Anmälan sker med vändande epost. Först till kvarn..

2014-09-08

Skrivelse från föreningen om otillräcklig planerad plattformslängd

Läs mer

Föreningen har upptäckt att Sundbybergs nya plattform är planerad att vara för kort för att vara framtidssäker. Föreningens skrivelse om otillräcklig planerad plattformslängd för Sundbybergs nya station finns att ladda ner och läsa som pdf dokument.

2014-05-13

Öppet möte om den framtida tågtrafiken i Mälardalen

Läs mer

I Västerås

Västmanlands kollektivtrafikmyndighet och Mälab AB bjuder för första gången in till ett öppet möte om den framtida tågtrafiken i Mälardalen.

Datum: Tisdagen den 11 juni
Tid: kl 18 - 20
Plats: hörsalen KRLSG2 (Karlsgatan 2 i Västerås)

Passa på att gå på detta möte och få reda på hur den framtida trafiken med tåg är tänkt att utformas.

2014-05-13

Sammanfattning dialogmöte mellan TIM-pendlare, Västmanlands kollektivtrafikmyndighet och MÄLAB AB

Läs mer

Läs mer

TIM-pendlarföreningens styrelse har tisdagen den 6 maj 2014 haft möte med företrädare för RKTM och MÄLAB. Vid mötet ville RKTM få förklarat varför TIM-pendlare gjort en anmälan till Konkurrensverket och Transportstyrelsen om MÄLABs upphandling av tåg för trafik i Mälardalen. TIM-pendlare förklarade att anmälan grundar sig i en oro för den framtida trafiken i länet, och att föreningen är orolig för att upphandlingen av ramavtal inte gått korrekt till. Föreningen har upprepade gånger frågat efter underlag för att kunna se om resenärernas perspektiv finns med i förfrågningsunderlaget. RKTM förklarade att man inte anser sig skyldiga att samråda i dessa situationer då upphandlingarna görs av bolag (Transitio). Även MÄLAB förklarade att de inte är skyldiga att samråda men att man kan göra det, och säger att två tidigare möten bedöms som samråd av MÄLAB, TIM-pendlare förklarar att man inte alls uppfattat dessa möten som samråd. TIM-pendlare har upprepade gånger erbjudit sig att fungera som referensgrupp och har remissvarat på utredningar från RKTM. Föreningen har dock inte fått någon återkoppling på dessa remissvar. Vid mötet berättade också RKTM att en utlovad uppdatering av det befintliga regionala trafikförsörjningsprogrammet för att ta med länsöverskridande arbetspendling med tåg inte kommer att göras.

Sammantaget finns olika uppfattning hos RKTM, MÄLAB och TIM-pendlare om vad samråd innebär och när det bör och ska användas. Samtliga parter vill enligt utsago arbeta för en förbättrad tågtrafik och pendling i Mälardalen, men det är tydligt att parterna har olika syn på vad det kan innebära och hur det kan åstadkommas.

Presskontakt: 0700-280 302 (föreningens bemannade presstelefon)

2014-02-23

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Läs mer

Läs mer

Nu finns verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovinsingen för 2013 i pdf-format att ladda ner och läsa.

2014-01-20

Pendlarmöte på Västerås slott

Läs mer

Tisdagen den 11 februari

Välkomna till ett öppet pendlar möte om tågpendlingen 2014 och framåt arrangerat av föreningen TIM-Pendlare med landshövding Ingemar Skogö som värd och moderator. Detaljerad agenda lämnas i samband med mötet men huvudpunkten är tågpendling 2014 och framåt.

När? Tisdagen den 11 februari kl 18.30 - ca 20.00
Var? Västerås slott

Det kommer att serveras kaffe och smörgås.

2014-01-14

Nyhetsbrev

Läs mer

God fortsättning alla pendlare!

Den 17 januari 2014 fyller föreningen TIM-pendlare 3 år! Vi är nu över 700 medlemmar i föreningen som åker med regionaltåg i Mälardalen. I nyhetsbrevet finns information om kommande aktiviteter, vad som har hänt i slutet av 2013 och planerade spårarbeten. Inför er semesterplanering kan ni särskilt lägga märke till 8 dagars total avstängning av Mälarbanan vid månadsskiftet juli-augusti. Tågtrafiken är också avstängd under påskhelgen med start på onsdagen samma vecka. Vi har fått tillbaka en tågavgång som togs bort från tidtabell för 2013. Avgången 6.48 från Västerås är delvis ett resultat av arbete som Föreningen TIM-pendlare tillsammans med bl.a. Landshövdingen i Västmanland lagt ned under förra året. Tack alla i föreningen som hjälpt till! För de som pendlar till Sundbyberg och från Enköping så är det en marginell förbättring eftersom det blev ett direkttåg från Västerås till Stockholm C, vilket SJ uppmärksammats om. Kanske går det att ändra till nästa tidtabell. Något som på sikt är viktigare än den ytterligare tågavgången är att Trafikverket har ett ökat fokus på arbetet med principer för prioritering av tåglägen. Tågkompaniet har fått tåglägen under helger och kör tåg till Stockholm nu. Medlemmar med förköpta resor från TiM (tex 30-dagars kort) som reser under helgerna bör vara uppmärksamma på att de INTE gäller på dessa avgångar. Biljett till dessa tåg löses direkt ombord eller som förköp från Tågkompaniets hemsida. Att resor med Tågkompaniet inte omfattas av TiM biljettsystemet har föreningen påtalat för TiM. Vi är intresserade av att höra era synpunkter om detta.

Era synpunkter på T14

Era reflektioner och synpunkter på tidtabellen för 2014 (T14) är mycket värdefulla så tveka inte att maila dessa till timpendlare@gmail.com. Arbetet med tidtabellen för 2015 (T15) är i sitt slutskede då tågoperatörerna senast den 8 april måste komma in med sina ansökningar till Trafikverket. SJ vill ha våra synpunkter och de behöver dem så snart det går.

Kommande evenemang

Öppet pendlarmöte kommer att hållas på Västerås Slott i samarbete med landshövding Ingemar Skogö den 11 februari 18.30. Alla är välkomna, separat inbjudan kommer. Vid mötet deltar beslutsfattare för att informera och svara på frågor. Föreningens årsmöte hålls februari, separat inbjudan kommer att gå ut. Vi får ofta frågan om varför vi inte agerar mer på andra banor än Mälarbanan. Svaret är enkelt, ingen i styrelsen reser på dessa banor och har därför svårt att föra er talan. Vi vill gärna att de som kan tänka sig ingå i styrelsen hör av sig till timpendlare@gmail.com

Kort utdrag av vad föreningen gjort under hösten

Föreningen har vid flera tillfällen under hösten haft möten med SJs VD och styrelseordförande samt ledningen för SJ Regional. SJs ledning är intresserade av föreningens synpunkter och lyfter fram att föreningens synpunkter bidrar till att SJ blir mer kundorienterat. Dialogen med den i dag viktigaste tågoperatören för arbetsresor till och från Stockholm fortsätter.

19 september träffade representanter från styrelsen ledamöter i Riksdagens Trafikutskott där vardagen för tågpendlare diskuterades.

30 september hölls ett pendlarmöte på Västerås Slott med särskilt fokus på tidtabell för 2014 där beslutsfattare från flera myndigheter deltog.

30 oktober genomfördes ett medlemsmöte i Enköpings kommunhus. Ett fokus var den punktlighetsstatistik och de brister som finns med den som kan leda till felaktiga prioriteringar.

5 november lanserades föreningens rapport ”Attraktiv och effektiv tågtrafik i Mälardalen” som främst förfat

2013-09-18

Öppet pendlarmöte 30 september

Läs mer

Välkommen till öppet pendlar möte om tågpendlingen 2014

Välkomna till ett öppet pendlar möte om tågpendlingen 2014 arrangerat av föreningen TIM-Pendlare med landshövding Ingemar Skogö som värd och moderator. Inbjudna talare är SJs ledning, Trafikverkets ansvariga, regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland. Agenda lämnas i samband med mötet men huvudpunkten är tågtidtabellen 2014.

När? Måndagen den 30 september kl 18.30 -ca 20.00
Var? Västerås slott
Det kommer att serveras kaffe och smörgås.
Anmälan sker med vändande epost. Först till kvarn.

Föreningen TIM-Pendlare

2013-08-17

Nyhetsbrev augusti

Läs mer

Föreningen TIM-pendlare

Vilken fin sommar vi har haft i Mälardalen! Nu är de flesta TIM-pendlare igång igen med arbete och tågåkande. Nedan följer en sammanfattning och viktig information om vad som har hänt och är på gång.

Den viktigaste frågan just nu är hur nästa års tidtabell T14 blir. Flera avgångar i högtrafik som fanns i T12 på Mälarbanan försvann i och med T13, något vi försökt få ändrat till T14. SJ har i samråd med oss försökt förbättra tabellen och Trafikverket hanterar just nu de ansökningar om tåglägen som kommit in. Vi återkopplar till er så fort beslut har tagits. Måndagen den 30 september kl 18.30 - 20.00 finns planer att hålla ett öppet informationsmöte för pendlare på Västerås slott med landshövding Ingemar Skogö som värd. Kallelse utgår senare efter att datum, tid fastställts.

* I juni träffade styrelsen MÄLAB AB, ett bolag med uppdrag från sina ägare att hantera frågor kring regionaltågstrafiken. Ägarna är Stockholms Läns Landsting (som också är huvudman för SL), Västmanlands läns Landsting, Örebro läns Landsting, Landstinget i Uppsala län och Kollektivtrafikmyndigheten i Södermanland. En punkt på mötet var vilka förväntningar arbetspendlare har på framtida tåg, då MÄLAB planerar att om några år skaffa egna tåg. Styrelsen kommunicerade bland annat följande: 1) TIM-pendlare vill få en kostnadseffektiv trafik med sänkta kostnader för resenärerna och måttligt stor subvention från samhället, 2) att tågtrafiken är pålitlig och håller hög kvalitet på olika sätt, 3) en stabil tidtabell med kortare restid och täta avgångar, 4) minskade förseningar, färre inställda tåg och att det alltid finns sittplats.

* Föreningens styrelse arbetar med att påverka SJ´s restidsgaranti till att bli bättre för tågpendlare och enklare att använda för oss som är kunder till SJ. I våras höll SJ flera Work-shops där medlemmar i föreningen deltog, vilket ledde till ett par förslag på ny restidsgaranti som styrelsen i dagarna lämnar synpunkter på.

*Föreningen TIM-pendlare är remissinstans till länsplan för kollektivtrafik i Västmanland och avser även att yttra sig om Trafikverkets Nationella plan.

* Styrelsen följer upp förseningsstatistik för SJ´s tåg till och från Stockholm C i högtrafik. Det är tidig morgon våra medlemmar åker tåg och sen eftermiddag som man åker hem. Målet är att SJ, Trafikverket och andra aktörer prioriterar att minimera förseningar för den trafiken.

VIKTIG INFORMATION

Den 25-30 september sker ett större banarbete Stockholm–Bålsta. Trafikverket genomför förberedande banarbete inför utbyggnaden av fyra spår mellan Spånga och Kallhäll vilket medför att tågen ersätts med pendeltåg och buss på sträckan Stockholm C–Bålsta. Banarbetet pågår från klockan 22.00 onsdagen den 25 september till klockan 04.30 måndag den 30 september. På sträckan Ekolsund-Grillby, mellan Enköping och Bålsta, är det på grund av spårbyte nedsatt hastighet samt enkelspårsdrift. Detta gör att ett flertal tåg har fått en ny ankomsttid till Bålsta. Tågen går ordinarie väg till/från Bålsta och är inställda på delsträckan Bålsta-Stockholm C och omvänt. På torsdagen och fredagen går två morgontåg direkt från Västerås till Stockholm C via Eskilstuna samt två eftermiddagståg från Stockholm C till Västerås. För mer information se SJ´s hemsida under fliken Trafikinfo/Banarbeten

SUMMERING:

Arbetspendlingen till och från Stockholm på Mälarbanan kommer medföra stora förseningar 25/9 22.00 till 30/9 04.30. Banarbetet påverkar alla tåg på sträckan. Informationen har först nu kommit till vår kännedom och i senaste laget anser vi. Banarbeten som dessa kommer att vara vår vardag under flera år framöver och vi ser ett behov av tidigare information om när dessa sker och bätt

2013-05-20

Nyhetsbrev maj

Läs mer

Hej alla pendlare och intressenter

Äntligen är värmen här och det grönskan har fullkomligt exploderat den sista veckan!

Styrelsen har haft en tuff period sedan i januari, vi har ffa drivit frågan om hur tågtidtabellen för 2014 (T14) på Mälarbanan bör utformas så att den fyller våra behov. Som många av er känt av så skedde en del förändringar i tider och utbud mellan T12 och T13.

I april ansökte SJ om tåglägen för Mälarbanan till Trafikverket för 2014 som var mer genomtänkt men också med kompromisser (= det är trängre än vanligt på spåren och värre kommer det att bli). Trafikverket äger nu frågan om vilka sökta tåglägen som kommer godkännas. Västmanlands landshövding Ingemar Skogö och Kollektivtrafiknämnden i Västmanland för en dialog med Trafikverket om detta. Vi inväntar höstens besked.

Vad gäller de årliga reduceringarna av trafik under sommaren och önskan från många av er att behålla första tåget på morgonen istället för avgången efter; SJ har i år lyssnat och låter första tåget på morgonen 707, 05.41 från Västerås, gå under sommaren, man ställer i stället in nästa tåg 783, 06.03 från Västerås, då det inte finns underlag att köra båda tågen.

Föreningen deltog i ett pendlarmöte anordnat av Arboga kommuns Olle Ytterberg den 6 maj. SJ, Trafikverket, Kolkektivtrafiknämnden och Mälab var representerat. Den viktigaste frågan från föreningens sida var om det överhuvudtaget kommer att gå att arbetspendla med tåg tills dess arbetena på Mälarbanan är klara, vi ser det som att det nu ställs ännu större krav på dialog och samordning och i god tid. Det står också klart att behoven av fungerande tågtrafik i hela Mälardalen är stort, snudd på desperat och att just bristen på dialog och samordning kan ställa till onödiga störningar för pendlarna. Frågan är omfattande och vi jobbar även med den på olika plan och i vår dialog.

LänkpilMinnesanteckningar från pendlarmötet i Arboga hittar ni här

Till sist, hjälp oss värva nya medlemmar (en flyer finns att ladda ned från hemsidan) och stöd oss med ett bidrag på 50-200 kr (bankkonto och organisationsnummer finns på hemsidan under kontakt). Vi har ännu inte kunnat ersätta föreningens webmaster för kostnader i samband med hemsidan så alla bidrag är välkomna.

2013-05-02

Öppet pendlarmöte i Arboga måndagen 6 maj

Läs mer

Hej i vårsolen

Arboga kommun med Olle Ytterberg och Rebecka Marklund i spetsen anordnar för fjärde(?) gången ett öppet pendlarmöte i Arboga, se länken nedan. Trafikverket, SJs ledning, ordförande i Regional Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland och Föreningen TIM-pendlare genom vår ordförande Isabel, deltar i panelen.

LänkpilMöte om kollektivtrafiken och pendling

Kom förbi och ställ frågor och håll debatten om möjligheten att arbetspendla med tåg i Mälardalen igång!

Föreningen lever helt på bidrag från medlemmar och andra intressenter för att täcka våra utlägg, t.ex. kostnader i samband med resor till möten som detta. Kostnader som inte kan täckas av bidrag tas ur styrelsemedlemmarnas egna fickor.

Vill du lämna ett bidrag kan du göra det till Länsförsäkringar Bank Uppsala, kontonr: 9023-0073613. Orgnr: 802464-4224

2013-04-23

Banarbeten i maj

Läs mer

Hej alla pendlare

Har fått information från SJ att det blir ytterligare en del banarbeten mellan Enköping och Stockholm under maj månad med risk för längre restider. Mer information om detta finns på länkarna nedan.

Hälsningar Marie

LänkpilBanarbete Stockholm - Bålsta under Kristihimmelsfärdshelgen
LänkpilBanarbete Bålsta–Enköping, 13–26 maj

2013-04-18

Inställda tåg Kristihimmelsfärdshelgen

Läs mer

Hej

Från den 8 maj 22.00 till 13 maj 04.30 ligger all tågtrafik nere på sträckan Stockholm - Bålsta. Detta gäller även pendeltåg. Här kommer en länk där ni bl.a. hittar tidtabellerna för ersättningsbussarna för SJ mellan Stockholm och Bålsta.

LänkpilLäs mer in de inställda tågen på SJ:s webbplats

2013-03-30

Nyhetsbrev mars 2013

Läs mer

Hej i vårsolen

En uppdatering av styrelsens arbete hittills under året. Huvudfrågan är fram till den 8 april kl 11.59.59 hur tidtabellen för 2014 kommer att te sig för oss pendlare, och då främst för oss i den västra delen.

Trafiken på Mälarbanan med anslutande trafik från andra banor fick vid skapandet av tabellen för 2013 (T13) en rejäl makeover, tyvärr till det sämre. Färre avgångar, ändrade tider, sämre utbud, samma prisnivå mot tidigare tabell (T12). SJ har utan samordning med kommuner, kollektivtrafikmyndigheterna (RKTM) och andra operatörer planerat för ändringen. Kommunerna, RKTM och de andra operatörerna har å andra sidan brustit i sin del att ta upp och bibehålla en bra planering i samverkansgruppen TiM. SJ kör trafiken på Mälarbanan + anslutningar med reservation för Tåg i Bergslagen som kör Bergslagspendeln. Bolaget TiM AB med SJ AB och Mälab AB som ägare tar fram biljettprodukter för den länsöverskridande trafiken och bestämmer således vad det ska kosta att pendla.

Resultatet?
Trafiken på Mälarbanan fick ett sämre utbud av tåg till samma månadskostnad. Som styrelsen ser det så är det avgörande skälet att det kunde bli så här, trots det stora antal pendlare på Mälarbanan, regionens brist på engagemang. Kan nämnas att det är endast på Mälarbanan som SJ kör trafiken helt på intäkter gentemot den enskilda kunden, det enda avtal som träffats mellan kommunerna/länstrafik och SJ via bolaget Mälab är ett avtal om att man ska samverka i planeringen. Något som inte gjorts ser vi med facit i hand.

Styrelsen jobbar sedan i november intensivt på bred front med frågan och tiden är knapp. Den 8 april då operatörernas ansökan om tåglägen ska lämnas till Trafikverket är om drygt en vecka. SJs nya ledning har arbetat för att rätta till de värsta felen med T13 och ta fram en godtagbar produkt för pendlarna på Mälarbanan. Alla frågor är dock inte lösta än och den modellen SJ presenterat upplever vi vara mycket av en kompromiss. Länsstyrelsen i Västmanland, med landshövding Ingemar Skogö i spetsen, har gått in kraftfullt för att T14 ska bli så bra som möjligt. Nästa vecka träffar vi Trafikverket för att diskutera frågan.

Vi väcker i dagarna även frågan till riksdagens trafikutskott.
Föreningen jobbar på men vad kan ni göra själva? Skriv eller ring era kommuners styrelseordförande och kontakta er kollektivtrafikmyndighet och tala om vad ni förväntar er av dem.

Kontakt Uppsala län registrator@ul.se alt tel 018-65 99 00
Kontakt Västmanlands län kollektivtrafikmyndigheten@ltv.se alt. 021-17 34 93
Kontakt Örebro län orebroll@orebroll.se alt. 019-602 70 00
Kontakt Sörmlands län kollektivtrafikmyndigheten@sktm.dll.se alt. 0155-24 50 00

Kontakt till kommunernas styrelseordförnden hittar ni på respektive kommuns hemsida.
Ni som är medlemmar men pendlar på de andra banorna, återkoppla gärna till oss hur det fungerar för er. Styrelsen består idag av pendlare som reser på Mälarbanan så vi är beroende av era inlägg.
Glad påsk!

2013-02-20

Pendlingsmöjlighet med Swebus

Läs mer

Hej alla pendlare

Vi har fått ett pressmeddelande från Swebus att det finns möjlighet att, som pendlare, åka med deras anslutningsbussar till Viking Line. I dagsläget finns det bara en buss i varje riktning men om försöket slår väl ut kan det bli fler bussar i framtiden. För eventuella frågor kontakta Ingvar Ryggesjö, Swebus. Kontaktuppgifter se nedan.

Swebus och Viking Line lanserar ny pendlingsmöjlighet från Uppsala och Enköping

Genom ett nytt samarbete mellan Swebus och VIking Line blir det för första gången möjligt för alla som bor i Uppsala, Enköping och Bålsta att åka med Viking Line-bussen till Stockholm. Bussarna går dagligen till och från Cityterminalen och Stadsgården i Stockholm.

- Vi arbetar ständigt med att hitta nya, smarta lösningar för att öka kollektivresandet i Sverige, säger Ingvar Ryggesjö, presschef för Swebus. Detta samarbete med Viking Line är ett tydligt exempel på det. Tillsammans vill vi göra det lättare för fler att ta bussen till passagerarfartyget, och när bussarna ändå passerar Cityterminalen i Stockholm kan man ju välja att kliva av där. Det tror vi är ett attraktivt alternativ för många av våra resenäre

Bussarna går dagligen från Uppsala respektive Enköping och Bålsta till Viking Lines Åbo-avgångar. Dessutom kan resenärerna enkelt ansluta till Swebus övriga linjenät med 150 svenska orter.

- Efterfrågan på resor till det nya passagerarfartyget Viking Grace har överträffat våra förväntningar. Och vi är mycket glada över att nu kunna erbjuda våra resenärer från Eskilstuna, Västerås och Uppsala denna bekväma dörr till dörr-service till och från fartyget, säger Peter Hellgren vd för Viking Line Skandinavien.

Biljetterna till bussarna finns till försäljning från och med idag den 19 februari och gäller för resor från och med den 1 mars. Resorna mellan Uppsala och Stadsgården kostar 99 kronor enkel tur. Från Enköping och Bålsta kostar biljetterna 89 respektive 79 kronor. Samtliga resor säljs via www.swebus.se, via telefon 0771-218 218, samt på Pressbyrån, 7-Eleven och Direkten-butikerna.

Tidtabell 1 mars-31 maj 2013:

Uppsala-Stockholm/Stadsgården
Dagligen kl 05.50-07.05
Stockholm/Stadsgården - Uppsala
Dagligen kl 19.25-20.40

Enköping-Stockholm/Stadsgården (via Bålsta)
Dagligen kl 05.50-07.05
Stockholm/Stadsgården-Enköping (via Bålsta)
Dagligen kl 19.25-20.50

För mer information, vänligen kontakta:

Ingvar Ryggesjö, presschef på Swebus
Tel: 070-187 11 33, e-post: ingvar.ryggesjo@swebus.se
Swebus pressjour: 0701-87 12 00

2013-02-13

Nyhetsbrev februari 2013

Läs mer

Hej alla pendlare

Vi närmar oss sportlov efter några månaders vinter och pendlande med 2013 års tabell (T13). Det kan kännas tungt ibland, vilket inte minst syns på kommentarerna på facebook sidan, även för oss som arbetar med frågorna på vår fritid, men vår uppgift gentemot er medlemmar är att försöka ge en rättvis bild av läget.

T13 får vi leva med resten av 2013. Vi har sedan i slutet av oktober lyft bristerna i denna till regionala kollektivtrafiknämnder, kommuner och till SJ:s ledning och personligen träffat dessa. Vår förhoppning är att man på allvar arbetar med frågan då önskemål om tåglägen ska vara Trafikverket (TrV) tillhanda i början på april så det är bråda dagar om vi ska kunna få en mer rimlig tidtabell redan 2014.

SJ:s nya VD, Crister Fritzson, med stab är informerade om bristerna i pendlingstrafiken i Mälardalen och vi upplever att han tar detta på stort allvar och arbetar med frågorna. Vi har direktkontakt med honom och hans stab.

Föreningen höll sitt årsmöte den 2 februari och har delvis en ny sammansättning i styrelsen. Beslut har också tagits att styrelsen under 2013 kommer att arbeta med enskilda frågor i arbetsgrupper. Grupperna är redan igång och arbetar, i några grupperna av ingår också medlemmar (icke styrelse) som erbjudit sig att arbeta med specifika frågor. Återkommer med mer information i nästa nyhetsbrev.

Föreingens webbmaster, Niklas Boman, pendlar inte längre men vill fortsätta att hjälpa föreningen med hemsidan. Tack Niklas!

Under 2013 har föreningen fått in en del ekonomiska bidrag från medlemmar och detta uppskattar vi mycket. Föreningen tar inte ut någon medlemsavgift så dessa frivilliga bidrag är den enda intäkt vi har. Styrelsen har tagit alla utlägg ur egen ficka men har nu kunnat få ersättning för en del av dem. Tack! Om någon mer vill stötta oss kan ni betala in valfri summa på Länsförsäkringar Bank Uppsala, kontonr: 9023-0073613.

Viktig information

Under Kristihimmelsfärdshelgen 8/5 kl 20.00 till 13/5 kl 04.30 kommer all tågtrafik att ligga nere sträckan Bålsta - Stockholm pga. spårarbeten i samband med utbyggnad till 4-spår. Detta gäller även pendeltågen. SJ kommer att köra ersättningsbussar Bålsta - Sundbyberg - Stockholm. Tidtabellen är inte helt klar än men kommer att finnas på SJs hemsida.

2013-01-10

Nyhetsbrev januari 2013 samt kallelse till årsmöte

Läs mer

God fortsättning till er alla!

Oxveckorna är i full gång och vad vi kan se så finns gott om vagnar på de flesta avgångar nu, den svaga avgången är som väntat 07.10 från Västerås.

Enligt de uppgifter vi har fått så blir den avgången i regel full redan från Västerås. Vi får hoppas att den ökade vagnkapaciteten är beständig framöver.

Förseningarna fortsätter dock som vanligt och den nya tidtabellen har i många fall medfört längre arbetsdagar. För arbetspendlare från Stockholm mot Västerås och vidare så medför den nya tidtabellen en kraftig försämring, och vi arbetar just nu med fråga

Vi behöver input från övriga Mälardalen. Ser ni försämringar på andra banor än Mälarbanan, t.ex. med korta tågset och trängsel? Återkoppla gärna med vändande e-post.

Kalendarium i januari

- Den 18 januari träffar kommuner längs Mälarbanan SJs ledning
- Den 22 januari håller föreningen sitt femte uppföljningsmöte på Västerås slott med b.la. Trafikverket, SJ och RKTM som talare.

Föreningens årsmöte

Hålls lördagen den 2 februari i Enköping, Föreningsrådets sammanträdeslokal på Enavallens idrottsplats 14.30 - 16.00. Lokalen finns under läktaren med ingång på gaveln mot Kungsgatan.

2012-12-23

Föreningens femte uppföljningsmöte på Västerås slott

Läs mer

Föreningens femte uppföljningsmöte sedan start hålls den 22 januari kl. 18.30 - 20.00.
Plats: representationsvåningen på Västerås slott med landshövdingen Ingemar Skogö som moderator och värd.

Preliminär agenda:
 • 1. Ingemar Skogö öppnar mötet (5 min)
 • 2. Trafikverket genom Linda Berntsen och Meta Moberg presenterar de olika etapperna av arbetena med Mälarbanan (40 min inkl frågor)
 • 3. Crister Fritzson, SJs VD och Jan Sundling, SJs styrelseordförande, ger besked om aktuella frågor (30 min inkl frågor)
 • 4. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKTM) in Västmanland och Uppsala genom Maria Linder och Tommy Levinsson, förvaltningschef resp ordförande i nämnden för Västmanlands RKTM samt Johan Örjes, ordförande i Uppsalas nämnd, ger sin lägesanalys (15 min inklusive frågor)

Medlemmar och intressenter erbjuds att lyssna och ställa frågor till alla aktörer inblandade i situationen med arbetspendlingen med tåg. Först till kvarn, det är begränsat antal platser (Max 40), svara med vändande e-post.

2012-12-13

Brev från kommunerna till SJ och Trafikverket om rådande situation för oss arbetspendlare

Läs mer

p>Flera av er har hört av sig med synpunkter efter gårdagens e-postmeddelande, tack för det och era uppmuntrande ord! Vi tar med oss detta i vår dialog med företrädarna.

Detta meddelande syftar endast till att med följande information sprida lite ljus i mörkret så här i lucia-tider:

Våra regionala företrädare lyssnar på oss och tar frågan om arbetspendlingen på allvar.

Idag har kommunstyrelseordförandena i Örebro, Arboga, Köping, Västerås, Enköping och Håbo skickat ett gemensamt brev till SJ och Trafikverket om den rådande situationen (se bifogad pdf).

Brevet skickades även för kännedom till landshövdingarna i Uppsala, Västmanland och Örebro samt kollektivtrafiknämnden i dessa län. Man arbetar på gemensam front för oss som sig bör. Ge era förtroendevalda och tjänstemän uppmuntrande ord för det!

För er som är intresserade att av veta mer finns pressmeddelande i länkarna nedan:

Länkpil1. Sex Mälardalskommuner i gemensamt upprop till SJ och Trafikverket

Länkpil2. Brev till SJ och Trafikverket om krafttag för arbetspendlingen

Länkpil3. Kommunerna längs Mälarbanan i gemensamt upprop till Trafikverket och SJ

Önskar er en glad lucia! Vi hoppas att ni som ska hemåt på eftermiddagen för förskole/skolbarnens luciatåg får en lyckad hemfärd.

2012-12-11

SJ reducerar tågtrafiken från och med imorgon 12 dec

Läs mer

SJ har idag gjort ett pressmeddelande om att man från och med i morgon (onsdagen den 12 dec) och en tid framåt är tvungen att reducera trafiken för fjärrtåg och regionaltåg i Mälardalen.

I nuläget ser det ut som om trafiken på Mälarbanan inte kommer att drabbas men vi har medlemmar som pendlar på alla banor i Mälardalen och går därför ut med detta mail. Detta är givetvis en dålig nyhet för oss som är beroende av att kunna ta oss till och från våra arbeten innan jul. Som en tröst i detta vill vi meddela att vi arbetar stenhårt, på gränsen till vad som är möjligt, för att vända denna nedåtgående trend. Följande vill vi att ni ska ni tas fasta på:

1. Kollektivtrafikmyndigheter, länsstyrelser, landsting och kommuner jobbar redan intensivt med frågan.
2. TIM-pendlare har idag träffat SJ:s ledning och ser en stark vilja att förändra situationen.

Det är viktigt att inte nedslås av rådande faktum utan istället blicka framåt mot kommande förbättringar. Med vilja, engagemang och god dialog så finns det hopp och vi kan lova er att det finns det nu, både från SJ och förtroendevalda i regionen. Fortsätt vända er till TIM-pendlare mailen med synpunkter, kommentarer eller ärenden ni vill lyfta. Vi tar frågorna till den instans de hör hemma.

LänkpilLäs mer här

2012-12-10

Felaktigt pris på månadsbiljett från Enköping

Läs mer

SJ har åter lyckats få en "bugg" i biljettautomaten i Enköping så ni som köpte månadsbiljett i dag har fått betala ett för högt pris. SJ hänvisar till sin kundtjänst dit ni får skicka in en reklamation. "Buggen" ska vara åtgärdad till i morgon. Ingen information om man får lite extra kompensation som det var sist.

LänkpilLänk till SJ kundtjänst

2012-10-25

Nyhetsbrev oktober samt inbjudan till medlemsmöte

Läs mer

Sedan senaste nyhetsbrevet har ett styrelsemöte hållits där bl.a. strategier för styrelsens fortsatta arbete sattes upp. Det beslutades även att styrelsen kommer att hålla ett möte i Enköping enbart riktat till medlemmar, där ni får chansen att ställa frågor och diskutera för er viktiga frågor.

Datum: den 22 november
Tid: 18.30-20.00
Plats: fullmäktigesalen kommunhuset Enköping (Kungsgatan 42). Lokalen har plats för 110 personer.

Vi är glada för att Enköpings kommun bjuder på smörgås och kaffe/the, därför vill vi gärna att ni meddelar om ni deltar. Anmäl dig till mötet genom att maila timpendlare@gmail.com.

Pendlarmötet i Västerås slott

Föreningen har även hållit ett fjärde öppet pendlamöte på Västerås slott där företrädare för kommuner och landsting deltog. Vid mötet presenterade SJ:s styrelseordförande Jan Sundling och Swebus försäljningschef Ingvar Ryggsjö sina visioner och upplägg för att driva respektive komplettera arbetspendling med tåg. Styrelsen saknar dock en gemensam syn från våra lokala politiker när det gäller konkreta nya visioner och upplägg för hur arbetspendlingen med tåg kan förbättras.

Styrelsen arbetar även med följande frågor:

 • Lämnat en sammanställning av medlemmars synpunkter/erfarenheter av olika kontakter med kundtjänst till ansvariga chefer på SJ. Idag drabbas många medlemmar av felaktig och ofullständig hantering av sina ärenden till SJ. Arbete med att föra en dialog och nå en förbättring pågår.
 • Tagit kontakt och haft möte med representant och företrädare för näringslivet i Västerås, ett arbete som pågår.
 • Uppmärksammat SJ på "prisjusteringen" för Enköpingspendlarna, SJ har nu gått tillbaka till det lägre priset.
2012-10-25

Nyhetsbrev november 2012

Läs mer

Ärade TIM-pendlare, för en vecka sedan passerade vi 500 medlemmar. Nu siktar vi mot 1000, så fortsätt hjälpa oss att värva nya medlemmar. Styrelsen arbetar oförtrutet vidare med de disparata problemen direkt relaterade till arbetspendling med tåg i Mälardalen. Frågan om ny tidtabell och inställda direkttåg är högst aktuell, tack för alla era reaktioner till TIM-pendlar e-postkontot.

Uppdatering sedan uppföljningsmötet på Västerås slott den 18 oktober:

1. Dialogen med SJ regional angående inställda direkttåg tog för vår del abrupt slut när vi inte möttes av lyhördhet och vilja
2. SJ:s styrelseordförande bjöd in Isabel till deras styrelsemöte nu i december, förberedelser pågår.
3. vi kallade till möte och träffade tjänstemän från Enköping-, Arboga- och Västerås kommun samt kommunikationsdirektören för länsstyrelsen i Västmanland angående ny tidtabell och inställda direkttåg så nu hanteras detta på kommunal- och landstings- och länsnivå.
4. Den enkät om arbetspendling med tåg som vi tog fram gick ut till er medlemmar, svarsfrekvens drygt 40 %.
5. Vi höll ett öppet möte för pendlare och förtroendevalda i Enköpings kommunhus den 19 november där även Uppsala- och Västmanlands läns kollektivtrafiknämnder deltog. Ny tidtabell och inställda direkttåg i peak i kombination med SJ:s och Trafikverkets dåliga driftsäkerhet stod högst på agendan.
6. Vi sammanställer de rapporter/reaktioner vi fått från er sedan start för att lämna till de regionala företrädarna som underlag i form av "verklighetsberättelser" i deras arbete. Fortsätt maila in era erfarenheter, trots om vi inte alltid återkommer till er så använder vi materielet avkodat (utan namn m.m.) samt bevakar era intressen så bra vi kan.
7. Med hjälp av vår webmaster så har även föreningens flier omarbetats och finns att ladda ned för distribution från vår hemsida.

Arbetet med föreningen börjar tangera vad vi mäktar med, styrelsen har även alla intensiva ordinarie heltidsarbeten. Därför har vi vidtagit följande åtgärder för att inte krascha: tar hjälp från engagerade medlemmar i bl.a. inhämtning och analys av underlag för arbetet samt engagerat professionella regionala företrädare som nu arbetar med frågorna från olika håll. Vi tror att vi har hittat en modell som fungerar nu - "Less is more". Även den minsta handräckning hjälper!

En grundlig utvärdering av enkäten kommer påbörjas så fort vi får loss tid och kraft, många av er svarade även med text. En enklare utvärdering kommer även att finnas tillgänglig på hemsidan.
Trevlig advent

2012-10-09

Återbetalning på grund av för högt pris på månadsbiljett

Läs mer

Gäller Stockholm-Sundbyberg-Enköping

Ni som drabbats av den felaktiga prishöjningen kan nu få återbetalning. Se info nedan:

På grund av ett tekniskt fel har det blivit en felaktig prishöjning på månadsbiljetterna fr o m 1 oktober. Priserna korrigeras den 12 oktober. De kunder som har betalat för mycket hänvisas att göra en reklamation och får följande belopp tillbaka:

Månadsbiljett Enköping-Stockholm 80 kr
Månadsbiljett Enköping-Sundbyberg 80 kr.

LänkpilReklamera här

2012-09-12

Öppet pendlarmöte på Västerås slott

Läs mer

Hej alla medlemmar och intressenter

Då är det dags för ett öppet möte om arbetspendling på Mälarbanan, det fjärde i ordningen. Värd och moderator är även denna gång landshövdingen i Västmanland, Ingemar Skogö. Närvarande på mötet är även SJs styrelseordförande Jan Sundling.

Dag och tid: den 18 oktober 2012 kl 18.30 - 20.00
Plats: Västerås slott

Inbjudna talare som tackat ja:

1. Tommy Levinsson, nytillträdd ordförande för Kollektivtrafiknämnden i Västmanland.
2. Ingvar Ryggesjö, försäljningschef på Swebus.
3. Anders Larsson och Jan Kyrk från SJ pratar om bl.a. SJs nya restidsgatranti.

Vi har inte fått klartecken från övriga inbjudna talare ännu. Agenda skickas ut närmare mötet. Alla deltagare bjuds på kaffe/te och smörgås. Ta chansen att komma och lyssna och ställa frågor.

Intresseanmälan är obligatorisk för alla som önskar deltaga och sker genom att du svarar på detta utskick med vändande e-post. Vi måste meddela vår arrangör om hur många som kommer.

2012-07-09

Extra information inför hösten

Läs mer

Hej alla pendlare och intressenter

Vi vill kort meddela den glädjande nyheten att SJ sätter in 4 nya avgångar på Mälarbanan från och med den 13 augusti. Det kommer att bli entimmestrafik hela dagen och halvtimmestrafik vid rusning. "De nya tågen ger småbarnsföräldrar större flexibilitet att åka hem om barnen blivit sjuka på dagis, samtidigt som affärsresenärer som ska på halvdagsmöten får fler alternativ, säger Jan Kyrk."

Argument som bl.a. vi har framfört till SJ och de nu tagit fasta på.

2012-06-10

Nyhetsbrev juni

Läs mer

Hej alla pendlare & intressenter

Här följer en kort uppdatering av styrelsens arbete sedan det senaste nyhetsbrevet i april.

TIM-pendlare var en av remissinstanserna för kollektivtrafikmyndigheterna i Uppsala - och Västmanland läns trafikförsörjningsprogram, vilka ska upp för beslut i landstingsfullmäktige i slutet av sommaren. Delar av styrelsen har genom idogt arbete tagit fram ett yttrande, finns att hämta från vår hemsida för er som är intresserade. Nu inväntas de slutliga trafikförsörjningsprogrammen med förhoppning att dessa ska innehålla adekvat belysning och åtgärdsförslag till trafiken på Mälarbanan.

Föreningen höll ett tredje öppet möte på Västerås slott onsdagen den 30 maj, där SJ, Mälab, TiM samt kollektivtrafikmyndigheterna i Uppsala och Västmanland fick chansen att berätta hur de ser på situationen för tågpendlare i Mälardalen och ge idéer till hur denna kan förändras. Vi hade också förmånen att få höra Klas Wåhlberg, VD för Bombardier, ge sin syn på vikten av goda pendlingsmöjligheter med tåg ur näringslivets perspektiv. Avslutningsvis gav en av föreningens mest frekventa pendlare, Wolfgang Kukol, en tillbakablick i hur det för 40 år sedan var att pendla till Stockholm från Västerås med tåg.

Styrelsen har vid årsmötet beslutat att medlemsavgiften fortsättningsvis ska vara 0 kr. Det har dock kommit förfrågan från medlemmar om att stötta föreningen ekonomiskt så det beslutades även att medlemmar då kan lämna en valfri gåva på föreningens konto: Länsförsäkringar Bank Uppsala, kontonr 9023-0073613. Kontonumret finns även tillgänglig från vår hemsida www.timpendlare.se under kontakter. Hittills har alla utlägg bekostats av styrelsen själva.

Information om förändringar för resenärer/pendlare med SJ

Accesskorten som tillägg till TiM-kort fungerar nu också på buss och pendeltåg.

Fakta - SL Spärröppnare

 • När du reser med TiM kombi/komplett/student inom SL ska TiM Lokaltrafiktillägg (pappersbiljetten) alltid kunna visas upp, då denna utgör ditt färdbevis.
 • SL Spärröppnare laddad på SL Access-kort öppnar spärrarna i tunnelbanan och pendeltågstrafiken, men utgör inget färdbevis.
 • Från och med början av juni 2012 ger spärröppnaren också grönt ljus vid resa med SL-buss. Färdbeviset utgörs dock fortfarande av pappersbiljetten enligt ovan.
 • Kontrollavgift vid en biljettkontroll!

SJ annonserade i dagarna även en del förändringar från och med 1 juni - prishöjningar samt ändrad restidsgaranti. Vi har fört en dialog med SJ om detta sedan en tid tillbaka och har då bl.a. föreslagit att man inte prishöjer månadskorten. Vi har även advokerat för att systemet för ansökan om restidsgaranti och ersättning förbättras för pendlare med TiM-kort, i stil med den modell man har i Danmark.

Planer inför hösten

Inför hösten har styrelsen en hel del upplägg att arbeta vidare med, bl.a. utifrån de nya trafikförsörjningsprogrammen, men även initiera en dialog med SJ:s styrelseordföranden, Jan Sundling, och SJ:s nya VD Crister Fritzson.

Vi tar nu sommaruppehåll och kommer att sporadiskt bevaka TIM-pendlarmejlen.

För brådskande kontakt under sommaren kontakta Isabel Dellacasa Lindberg, Västerås kontakt/ordförande, eller Marie Zethelius, Enköpings kontakt/vice ordförande, via e-post direkt (se hemsidan).

Glad sommar till er alla!

2012-04-11

Nyhetsbrev april

Läs mer

Hej alla pendlare & intressenter

Hoppas att ni har haft en skön påsk och har fått vila upp er lite. Här kommer lite aktuell information.

Förändringar i tågtrafiken under Kristihimmelsfärdshelgen (förhandsinformation från SJ) 16-21 maj Bålsta - Sundbyberg/Stockholm.

Trafikverket utför arbete inför utbyggnad till 4-spår på sträckan Tomteboda-Kallhäll. Detta medför trafikavbrott sträckan Sundbyberg-Bålsta från kl. 20:00 den 16 maj - till kl 04:30 den 21 maj

SJ kommer ersätta merparten av trafiken med buss Bålsta-Sundbyberg/Stockholm och omvänt. Detta medför förlängd restid på ca 45 minuter Bålsta-Sundbyberg/Stockholm. Samt varannann timmes trafik Bålsta - Sundbyberg.

SJ Regional-tåg Stockholm - Göteborg (Här & Där-tågen) omleds via Svealandsbanan, Stockholm-Södertälje-Eskilstuna-Arboga.

Övrig information:

För närvarande är alla 7XX tåg stoppade i bokningen fram tills att vi vet vilka tåg som kommer att bli inställda.

Föreningens årsmöte

Den 31 mars hölls föreningens årsmöte på Nämndhuset i Enköping. Totalt 9 personer deltog. Under 2012 består styrelsen av 2011 års sammansättning samt nyval av 2 suppleanter, Margareta Groth och Micke Andersson. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna! I samband med årsmötet framfördes också ett stort tack till Niklas Boman som under 2011 tog fram föreningens nya hemsida.

Uppföljande pendlarmöte i Västerås den 30 maj

Föreningen anordnar ett tredje öppet möte om arbetspendling med tåg på Mälarbanan. Värd och moderator för mötet är Ingemar Skogö, landshövding i Västmanland.

Dag och tid för mötet: den 30 maj 2012 kl. 18.30 - 20.00
Plats: Västerås slott.

Preliminär agenda:

1. Ingemar Skogö öppnar mötet (5 min)
2. Föreningen TIM-pendlare ger en summering av styrelsens arbete under 2011 (5 min)
3. TiM, Mälab AB och SJ ger sin syn på hur regionen kan få en mer samordnad arbetspendling (20 min inklusive frågor)
4. De nya Kollektivtrafikmyndigheterna i Västmanland och Uppland presenterar sina upplägg (20 min inklusive frågor)
5. Klas Wåhlberg, VD för Bombardier, ger sin syn på betydelsen av arbetspendling med tåg och näringslivet i Mälardalen (20 min inklusive frågor)
6. Övriga frågor (20 min) - dåtidsperspektiv om arbetspendlingen på Mälarbanan av en av föreningens mest frekventa arbetspendlare (5 min)

Alla deltagare bjuds på kaffe/thé och smörgås.

Ni som ännu inte anmält er till mötet uppmanas att göra detta via timpendlare@gmail.com. Vi meddelar vår arrangör den sista april hur många som kommer att delta.

2012-02-09

Nyhetsbrev februari

Läs mer

Hej!
Detta nyhetsbrev innehåller bland annat. tre viktiga informationspunkter till er.

1. Återställande av 21.07-avgången

Vi fick idag glädjande besked från SJ att man nu kunnat besluta om en tid för återställande av 21.07 avgången. Avgången är tillbaka från och med den 20 februari! Tack vare det underlag och den informatio vi fick från er medlemmar så kunde styrelsen framgångsrikt uppmärksamma SJ på hur viktig denna avgång är för arbetspendlarna.

2. Trafikverket ställer in trafiken under vecka 20

Under vecka 20, 16-20/5 (kristihimmelsfärdshelgen), samt under vecka 43, datum vet vi inte ännu, kommer Trafikverket att ställa in trafiken mellan Bålsta och Stockholm för banarbete. Exakt hur ersättningstrafiken kommer att ske återkommer vi om när vi vet mer. Info kommer att finnas på www.sj.se

3. Officiellt pendlarmöte i Arboga 15 februari

Det hålls ett officiellt pendlarmöte i Arboga den 15 februari, anordnat av kommunalråd Olle Ytterberg, där bland annat. SJ, Trafikverket och infrastrukturministern deltar. Styrelsen för TIM-pendlare är inbjudna att delta. Kontakta oss för mer information.
Vill också informera om att vi sedan årsskiftet har träffat och diskuterat arbetspendling på Mälarbanan med ännu en ledamot i riksdagens trafikutskott. Vi har därmed vid två tillfällen sedan i oktober 2011 fått chansen att lyfta denna fråga till centralt håll. Vi summerade då bland annat läget med att efterlysa en revision av statligt ägda bolag (SJ och Jernhusen) samt ett starkare regionalt samarbete med att få arbetspendling längs Mälarbanan till ett enhetligt fungerande system (till exempel en modell liknande Skånetrafiken.se). Vi tog även upp förändring av SJs restidsgaranti system och möjligheten att modernisera detta.
Föreningen har under det år vi varit igång blivit viktiga "lobbyister", och kan ha ännu starkare argument när medlemsantalet stiger. Det är därför viktigt att ni tipsar andra pendlare ombord om att vi finns och hur man får kontakt med oss.
2011-12-18

Nyhetsbrev december 2011

Läs mer

Den inställda 21.07-avgången

Vi har som meddelats tidigare på uppdrag av er medlemmar den senaste månaden drivit frågan om den från Stockholm inställa 21.07- avgången. Frågan har tagits upp direkt med SJ vid telefon och e-post.

Trafikutskottet informerades via vår kontakt om situationen och att vi ämnar driva frågan utifrån det underlag som medlemmar lämnat. Det hela ledde till att vi hade ett möte med SJ förra veckan där man försäkrade att ambitionen är att återinsätta denna avgång men närmare besked om när kan inte ges innan året är slut. Förhoppningen är dock att det blir i början på 2012. De har insett att det var ett misstag att dra in denna avgång och jobbar nu med omloppsbanor för tåg och personal för att kunna sätta avgången i trafik igen.

Tack ni som mailat in och lämnat argument för varför avgången är viktig. Det är högst väsentligt i frågor som dessa att vi får in ett underlag till att kunna driva dem.

Nytt angående restidsgaranti

Från och med januari kommer SJ att ge 100 % i restidsgaranti efter 30 minuter om det är SJ som har orsakat förseningen. I annat fall gäller de gamla restidsgarantireglerna.

Omständligt att ansöka om restidsgaranti

Vid mötet med SJ den 15 december påtalade vi också hur omständligt det är att ansöka om restidsgaranti, en fråga vi tog upp för första gången på kick-offen den 7 mars, och gav förslag på förbättringar. T.ex. att när man får ärendenumret från kundtjänst så måste det framgå vilken avgång det avser och att det tar alldeles för lång tid att få sina ärenden behandlade, mer än 2 månader ibland. Vi påtalade också att personalen på SJs kundtjänst måste läsa igenom ärendena ordentligt innan de skickar, vad som ibland verkar vara, standardsvar. Även utbildning av personalen behövs. De tog emot kritiken och skulle vidarebefordra till rätt instans.

Föreningens årsmöte

Vi planerar att hålla föreningens årsmöte i mars 2012 (datum meddelas senare). Om någon av er vill arbeta aktivt med någon fråga så kontakta oss via e-postadressen.

Vi vill också passa på att påminna om kandidatuppsatsen "Framgångsrik klagomålshantering". Förslag som förbättrar SJ:s klagomålshantering gentemot pendlare.
LänkpilFramgångsrik klagomålshantering

Nu tar vi i styrelsen lite julledigt och önskar alla medlemmar en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! Vi kommer dock att hålla koll på mejlen emellanåt. Väl mött 2012 för nya utmaningar!

Styrelsen genom Marie och Isabel
2011-11-21

Nyhetsbrev november

Läs mer

Hej alla pendlare

Välkomna till vår nya hemsida som kommer vara betydligt mer lättöverskådlig. Vi tackar vår medlem Niklas Boman som hjälpt oss att sätta upp den och som även kommer att administrera den åt oss.

Det har varit lite tunt med medlemsbrev nu i höst men det betyder inte att vi i styrelsen har legat på latsidan, tvärtom.

Möte i Arboga med representanter för 9 kommuner

15 september hade vi ett möte i Arboga där vi träffade representanter för 9 kommuner i Mälardalen. Vi berättade om vår förening och vad vi gör och intresset att samarbeta med oss var stort. Vi tog upp detta med att man måste kunna lita på att tågen går, det ska finnas sittplatser, möjlighet att arbeta ombord, utbyggnaden till fyrspår mellan Kallhäll och Tomteboda, prioriteringen mellan pendel- och regionaltåg. Det poängterades också att detta är något som inte är partipolitiska frågor utan måste drivas gemensamt över blockgränserna.

Möte med representanter för riksdagen

10 november träffade vi representanter för riksdagen där vi bl.a. fick möta en representant från Trafikutskottet samt andra sakkunniga inom trafik- och infrastrukturfrågor. Vi tog upp frågor angående pendlingen i Mälardalsregione och avsaknaden av alternativa pendlingsmöjligheter. Kravet SJ har att de måste gå med vinst men att de inte har ett krav att vara samhällsnyttiga, vilket Trafikverket har. Avsaknaden av verklig statistik där även inställda tåg tas med. Problemet att ansöka om restidsgaranti, det är så omständligt att många låter bli detta. Om ALLA gjorde detta skulle det synas i SJ:s resultat. Infrastrukturens eftersatthet under väldigt lång tid under både röda och blå regeringar. Vi fick bra respons och de vill fortsätta ha en dialog med oss och ett uppföljningsmöte efter nyår.

Isabel har haft ett möte med kommunledningen i Västerås.

Swebus planerar bussar mellan Enköping och Stockholm

Vi har blivit kontaktade av Swebus som har planer på att börja ett pilotprojekt efter nyår då de vill börja köra bussar mellan Enköping och Stockholm igen på pendlartider. Men det måste finnas underlag för detta och ni som är intresserade får gärna höra av er till oss så vidarebefordrar vi den informationen.

Diskussion förs ang. den inställda 21.07-avgången

Just nu driver vi även frågan om den inställda 21.07 avgången från Stockholm till Västerås från och med nya tidtabellen 11/12. Det är många som pendlar på denna avgång och vårt förslag är, om de måste dra in något tåg, att de i stället drar in 22.07. Vi återkommer i detta ärende.

Nästan 300 medlemmar

Vi är nu nästan 300 medlemmar men vet att det finns många, många fler som pendlar. Sprid gärna informationen om vår förening. Nu är det ännu enklare att gå med, man kan anmäla sig via vår nya hemsida.

Väl mött ombord på tågen.
2011-09-07

Nyhetsbrev september

Läs mer

Hej alla tappra pendlare

Hoppas att ni har haft en skön sommar och att era batterier är laddade inför hösten och vintern. Vi i styrelsen har försökt att koppla bort pendlarföreningen lite grann men hållit koll på mejlen och kan glädja oss åt att vi fått in flera nya medlemmar under sommaren.

Hoppas att ni har haft en skön sommar och att era batterier är laddade inför hösten och vintern. Vi i styrelsen har försökt att koppla bort pendlarföreningen lite grann men hållit koll på mejlen och kan glädja oss åt att vi fått in flera nya medlemmar under sommaren.

1. Trafikverket behöver få loss mer fritt utrymme i trafiken på banan för att hinna de nödvändiga reparationerna/underhåll. Sedan i sommar har man reducerad tidtabell på Mälarbanan fram till 9 oktober (enligt tabell).

2. SJ har under denna period haft en hel del problem med att få fram dugliga tåg i tid. Har stundtals varit korta tågset, försenad framkörning av tåg till avgångsstation etc. Detta trots reducerad tidtabell (och inget vinterväder).

3. TIM pendlare förstår och stödjer de åtgärder Trafikverket behöver göra med reducering av trafik på banan, dessa är akuta och absolut nödvändiga, men är bekymrade över att SJ fortfarande arbetar med att få bort "grus i maskineriet" (underleverantörer, information etc.) och att detta är innan väder- och vinterproblematiken satt in än.

4. Frågan vi tillsammans med hela regionen vill diskutera är om biljettpriserna för pendlarna kommer att ligga kvar på samma nivå. En ökning av priset eller att det ligger kvar på denna nivå under hela perioden som dessa reduceringar i trafik pågår, är enligt TIM Pendlare orimligt. Nu får man mindre för pengarna. Vi inser att vi alla måste hjälpa till för att få ordning på trafiken på Mälarbanan men vi är trots allt längst ut i kedjan då vi är betalande kunder som inte har mycket andra alternativ till resande. Mest sannolikt är att trafiken i vinter kommer att ligga kvar på samma nivå som tidigare vintrar med stora störningar, detta då på en redan reducerad trafik enligt tidtabell.

Längre fram i vinter kommer förhoppningsvis ett uppföljningsmöte till det som var i Arboga i vintras att gå av stapeln och då kommer även TIM Pendlare att delta

Det har gått rykten om att biljettpriserna på Mälarbanan ska öka med ca 1500.- per månad nu i höst men vi har varit i kontakt med TIM och detta är bara ett rykte. Prisökning kommer det dock att bli för de som reser från Tierp.

Hälsningar
Styrelsen genom Marie Zethelius
2011-05-30

Rapport från mötet 30 maj

Läs mer

Hej TIM pendlare!

Uppföljningsmötet den 30 maj sammanfattade vad vi arbetat med sedan start. SJ och Trafikverket fick under 30 min var presentera vad de arbetar med för att förbättra situationen på Mälarbanan specifikt (vi arbetar för att få lägga ut hela eller delar av deras presentationer på hemsidan). De studenter från Mälardalens högskola som, med SJ:s lov, i början av maj delade ut en enkätundersökning om kundnöjdhet bland pendlare specifikt, som deras examensarbete, presenterade under 10 mi ett utdrag av undersökningen. Denna kommer att finnas som helhet att ta del av från vår hemsida när den är klar.

Mötet var, som premiärmötet den 7 mars, i samma konstruktiva anda och vi har en strategi klar inför höstens arbete nu.

Styrelsen tar nu en välbehövlig vila under sommaren och omtag inför hösten. Vi kommer förmodligen att sporadiskt titta in då och då på mailkontot. Vid brådskande kontakt kan ni försöka nå oss via våra namngivna-epost adresser (se nedan i signatur).

Vi önskar alla medlemmar en bra sommar, ni som arbetar större delen och ni som kommer att vara lediga!

Styrelsen/ genom Marie och Isabel
2011-04-08

Rapport från Kick-off

Läs mer

Hej alla tappra pendlarmedlemmar

Som nog inte har undgått er så höll TIM pendlare sin kick-off på Västerås slott 7/3 (längre ned i texten ges länkar till den bevakning som Tv4 regional samt Tvärsnytt gav, VLT kunde inte närvara utan bygger på en telefonintervju).

Det har varit en helt fantastisk vecka med många nya medlemmar, vi är just nu 180 st, och vi har fått stor uppmärksamhet i media, inte bara i samband med kick-offen utan även efter.

Mötet var till vår lättnad mycket konstruktivt och på det stora hela var förståelsen från tågoperatörerna (främst SJ och Trafikverket) stor. Ett av våra syften med att lansera föreningen med en kick-off av detta slag var att särskilja den tågtransportverksamhet som gäller i Mälardalen samt sätta oss och problemen på deras agenda. Det tror jag att vi lyckades med. Nu följer några månader med att bibehålla kontakten med de berörda och försöka att få delta direkt eller indirekt i eventuella nya initiativ samt beslut. Som SJ:s kommunikationsdirektör Elisabeth Lindgren påtalade: ju fler vi blir i föreningen desto större chans att få gehör. Därmed kommer vi nu närmast också att knyta kontakt med andra regionala pendlarföreningar på de andra pendlarorterna och samverka eller gå samman med dem.

Här är ett utdrag på det som togs upp på mötet:

 • TIM pendlare efterfrågade statistik om förseningar för rusningstrafik, men SJ hänvisar till att dessa endast är för internt bruk
 • Trafikverket talade om 83% punktlighet för alla avgångar på Mälarbanan. Politiker i publiken kommenterade att vi kan ligga på uppskattningsvis runt 60% punktlighet för vår sträcka för rusningstrafik. SJ ville inte kommentera eller dementera uppgiften utan fortsatte tala om punktlighet för alla sträckor och avgångar i landet.
 • SJ kunde inte svara på våra frågor rörande statistik om överbeläggning på tågen eftersom de internt inte sammanställer sådan statistik (trots ombordpersonalens frustration över att inget händer fast de dagligen rapporterar överbeläggningar på tågen)
 • Vårt förslag om Danmark-modellen (registrera pendlar kort och fortlöpande få ersättningen på eget konto) respektive vouchers (ombordpersonal delar ut dessa direkt ombord) togs positivt emot
 • SJ hade inga svar att ge om när vi får fungerande tåg, men utlovade fler reservtåg att ta till när de nya tågen sätts in på andra sträckor
 • SJ har april som deadline för att ge förslag om trafik för nästa år. Därefter tar Trafikverket beslut i december. Vi avser att bevaka att detta.
Passa på att fortlöpande ge oss information "från fältet". Alla i styrelsen arbetar heltid och sköter föreningen på vår fritid så det är stor risk att vi annars missar viktiga händelser eller information.

Se länkarna till mediabevakningen här:

Länkpilhttps://svtplay.se/v/2350989/forening_mot_sj
Länkpilhttps://www.nyhetskanalen.se/lokalt/vasteras
Länkpilhttps://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1128284-trotta-pa-forsenade-tag