Timpendlare.se
Senaste nytt
2021-01-11
Intervju SVT Västmanland
2021-01-18
Kontakt med politiskt parti Miljöpartiet
2021-02-03
Föreningen bidrar med feedback på Trafikverkets hemsida
2021-03-08
Nyhetsbrev Mars
2021-03-12
SJ har sagt upp avtalet med Mälardalstrafik i förtid
2021-03-18
Kommande banavstängningar i Mälardalen
2021-03-22
Nytt avtal säkrar trafiken från december 2021
2021-04-26
Överenskommelse säkrar höstens tågtrafik i Mälardalen
2021-04-28
Upphandlingen av Mälartåg måste göras om
2021-05-17
Mälardalstrafik överklagar Förvaltningsrättens dom
Se alla nyheter
Kalender
2021-03-22
Viktiga dokument

Om föreningen TIM-pendlare

Föreningen TIM-pendlare bildades i januari 2011 av tågpendlare Västerås – Enköping – Stockholm, som tröttnat på den stora andelen försenade och inställda tåg, platsbrist på tågen, signalfel, växelfel, nedrivna kontaktledningar och bristande eller utebliven information vid störningar.

Föreningen har i dagsläget närmare 850 medlemmar, huvudsakligen arbetspendlare i Mälardalen. Vi arbetar för att förbättra förhållandena för tågpendlare både kortsiktigt och långsiktigt. Vi är engagerade i frågor som rör nuvarande och kommande tågplaner, förseningar, trafikavbrott, ersättningstrafik, kapacitetsbrister, information, restidsgarantier, m.m

Genom åren har vi etablerat dialoger med SJ, Trafikverket, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, länsstyrelserna, kommuner, och andra intressenter. Vi samverkar i sakfrågor med politiker i kommuner och landsting samt i riksdagen. I många frågor samverkar vi med den rikstäckande resenärsorganisationen ResenärsForum, och vi är adjungerade till dess styrelse.

Med syfte att skapa kunskap och opinion om frågor som berör tågpendlares vardag i Mälardalen så utför vi egna utredningar om vad som kan göras för att förbättra på kort och längre sikt. Vi har utfört egna enkätundersökningar hos medlemmarna. Vi försöker också ordna öppna möten där beslutsfattare och resenärer kan mötas.

Vi har särskild fokus på tågtrafiken norr om Mälaren, men engagerar oss även i andra områden i Mälardalen.