Timpendlare.se
Senaste nytt
2021-03-18
Kommande banavstängningar i Mälardalen
2021-11-12
Inställda tågavgångar i Mälardalen november 2021
2022-01-25
Nytt resecentrum i Västerås och Nationell plan
2022-06-10
Reduktion av trafiken på vissa linjer 13-26 juni
Se alla nyheter
Kalender
Viktiga dokument
2022-03-18

http://www.timpendlare.se/pdf/download/verksamhetsberattelse_2021.pdf

Senaste nytt

2021-03-18

Kommande banavstängningar i Mälardalen

Läs mer

Under året kommer det att vara flera banavstängningar pga olika banarbeten. Flertalet avstängningar är kortvariga och ligger ofta i anslutning till helger varför vi som resenärer inte kommer att drabbas lika mycket som de närmast föregående åren.

En uppdaterad lista över avstängningarna finns här: sj.se

2021-11-12

Inställda tågavgångar i Mälardalen november 2021

Läs mer

SJ kommer den närmaste tiden att ställa in ett antal avgångar på linjerna i Mälardalen och Bergslagen. Anledningen till att avgångarna ställs in är att SJ byter planeringssystem. De inställda avgångarna berör flera linjer.

Med stor risk att detta snabbt kan förändras gäller i nuläget att följande tåg är inställda:

Tåg 883 ställs in sträckan Uppsala – Stockholm M-F 211111-211126

Tåg 225 ställs in sträckan Stockholm - Norrköping M-To 211111-211118

Tåg 230 ställs in sträckan Norrköping - Stockholm M-To 211111-211118

Tåg 993 ställs in sträckan Stockholm – Eskilstuna M-F 211111-211119

Tåg 996 ställs in sträckan Eskilstuna – Stockholm M-F 211111-211119

Tåg 703 ställs in sträckan Västerås – Stockholm M-F 211111-211126

Tåg 704 ställs in sträckan Stockholm – Västerås M-F 211111-211126

Tåg 778 ställs in sträckan Stockholm – Arboga M-F 211111-211126

Tåg 787 ställs in sträckan Arboga - Västerås M-F 211111-211126 

Tåg 278 ställs in sträckan Stockholm - Gävle M-F 211111-211126 

Tåg 10285 ställs in sträckan Gävle - Stockholm M-F 211111-211126

 

2022-01-25

Nytt resecentrum i Västerås och Nationell plan

Läs mer

Trafikverket har tagit fram ett förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Planen är f n ute på remiss. Rent generellt innehåller planen inga satsningar på järnvägarna i Mälardalen. Föreningen kommer att inlämna ett remissvar på planen.

Järnvägsstationen i Västerås är, som bekant, underdimensionerad för dagens trafik. Västerås stad håller på att projektera för ett nytt Resecentrum som innebär såväl ny stationsbyggnad som ombyggnation av spårområdet vid stationen. Ombyggnationen av spårområdet saknar f n finansiering. För att Resecentret ska kunna byggas måste en ny detaljplan för området antas. Den nya detaljplanen är just nu ute på remiss. Föreningen kommer att inlämna ett yttrande.

2022-06-10

Reduktion av trafiken på vissa linjer 13-26 juni

Läs mer

Föreningen har fått information om Mälardalstrafik kommer reducera trafiken på vissa lijer under perioden 13-26 juni.
Det är på grund av den omfattande nationella bristen på lokförare som Mälardalstrafik kommer att dra ner trafiken på Mälartågslinjerna redan från 13 juni. Den "vanliga" reduktionen av trafiken som alltid görs varje sommar börjar annars den 27 juni. Vilka avgångar som kommer dras in under sommaren veckorna 26-31 har framgått av tidtabellerna sedan dessa publicerades inför tidtabellskiftet i december 2021.  
Den avgångar som dras in nu 13-26 juni (vecka 24 och 25) genom den tidigarelagda reduceringen innebär:
Uppsala-Stockholm: 3 av sammanlagt 47 avgångar ställs in.
Uppsala-Gävle: inga planerade reduktioner 13-26 juni
Linköping-Eskilstuna-Sala-Uppsala: ganska många tåg dras in på olika delar av sträckan. OBS - det blir inga planerade reduktioner på sträckan Sala-Uppsala 13-26 juni..
Stockholm-Eskilstuna: 12 av 57 avgångar ställs in från måndag. Bland de avgångar som ställs in finns de snabba RegionExpress-tågen.
Hallsberg-Katrineholm-Stockholm: 4 av 27 avgångar ställs in.
Norrköping-Nyköping-Stockholm: 1 avgång ställs in sträckan Nyköping-Norrköping (första morgonavgången), men det tåget ersätts av buss.
Se tidigare nyheter