Timpendlare.se
Senaste nytt
2017-11-29
Remissvar från TIM-Pendlare
2018-03-29
Så här tyckte pendlarna om ersättningstrafiken för Mälarbanan 2017 - unik enkätundersökning av pendlare för pendlare
2018-03-29
Rapport från hearing med näringsdepartementet
Se alla nyheter
Kalender
2019-03-13

Senaste nytt

2017-11-29

Remissvar från TIM-Pendlare

Läs mer

Föreningen har lämnat remissvar till Trafikverket på den nya nationella planen. Föreningen riktar tack till Resenärsforum och SJ som varit ett bra stöd under remiss arbetet. Ladda ned svaret genom att klicka på Remissvar från TIM-Pendlare

2018-03-29

Så här tyckte pendlarna om ersättningstrafiken för Mälarbanan 2017 - unik enkätundersökning av pendlare för pendlare

Läs mer

Föreningen TIM-pendlare genomförde 2017 till sina medlemmar en enkätundersökning kring upplevelser av kvaliteten i av ersättningstrafiken på Mälarbanan under sommaren 2017. Denna gång ställdes även frågor gällande förväntar om användning av Movinogo.

Föreningen redovisar nu resultatet till berörda pendlare och intressenter. Enkäterna har utformats så att även fria kommentarer kan lämnas, varpå pendlarnas egna upplevelser belyses.

Pendlarenkät Sommar 2017

2018-03-29

Rapport från hearing med näringsdepartementet

Läs mer

Efter föreningens remissvar till trafikverkets Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 fick föreningen inbjudan att träffa näringsdepartementet och presentera våra synpunkter. Beskrivning av mötet kan laddas ned genom att klicka på Hearing med näringsdepartement 2018-01-31.

Se tidigare nyheter