Timpendlare.se
Senaste nytt
2022-06-10
Reduktion av trafiken på vissa linjer 13-26 juni
Se alla nyheter
Kalender
Viktiga dokument
2022-03-18

http://www.timpendlare.se/pdf/download/verksamhetsberattelse_2021.pdf

Arbetspendlare ifrågasätter otillräcklig satsning på infrastruktur

Statens föreslagna satsningar på infrastruktur inom transportområdet för den kommande tolvårsperioden är alldeles för små. Angelägna förbättringar och utbyggnader dröjer ofta 40 till 50 år innan de blir genomförda. Tillförda resurser räcker inte ens för att bevara det som finns utan viktiga sträckor i Mälardalen är så lågt prioriterade att de kommer tillåtas att förfalla.

Under bilismens utbyggnadsperiod 1950?90 satsade staten tre till fem gånger mera bara på vägar - i förhållande till landets ekonomi - än vad som idag satsas på både vägar, järnvägar och sjöfart. Utbyggnadstakten är alldeles för långsam och matchar inte alls behovet av samhällsomställning för att trygga klimatet.

Vilka satsningar på järnväg som staten bör genomföra för högre kapacitet, bättre tillförlitlighet och kortare restider avgörs av kalkyler om tillförd samhällsnytta. Det svenska sättet att kalkylera samhällsnytta missgynnar dock långsiktiga investeringar och stämmer inte med praxis i övriga Europa. Svensk järnväg uppnår inte de politiskt satta målen eftersom åtgärder planeras utifrån kalkyler om samhällsnytta som inte stämmer med utfallet att regionaltågsresandet ökat med 250% under de senaste 25 åren.

Detta skriver föreningen TIM-pendlare i ett yttrande över den föreslagna nationella planen för infrastruktur inom transportområdet för den närmaste tolvårsperioden. Föreningen med 850 medlemmar represen­terar arbets- och studiependlare i Mälardalen, från Gävle till Östergötland, från Stockholm till Örebro och längre bort. De synpunkter och exempel som föreningen för fram är i hög grad tillämpliga även för andra resenärsgrupper och för landet i sin helhet.

Remissvaret går att ladda ned från

http://timpendlare.se/pdf/download/Remissvar_nat_plan_2022-2033.pdf

Sprid gärna remissvaret till intresserade!