Timpendlare.se
Senaste nytt
2021-01-11
Intervju SVT Västmanland
2021-01-18
Kontakt med politiskt parti Miljöpartiet
2021-02-03
Föreningen bidrar med feedback på Trafikverkets hemsida
2021-03-08
Nyhetsbrev Mars
2021-03-12
SJ har sagt upp avtalet med Mälardalstrafik i förtid
2021-03-18
Kommande banavstängningar i Mälardalen
2021-11-12
Inställda tågavgångar i Mälardalen november 2021
Se alla nyheter
Kalender
2021-03-22
Viktiga dokument

Introduktion

Föreningen TIM-pendlare bevakar pendlares intresse i Mälardalen, huvudsakligen för pendlare till arbete och studier. Området sträcker sig från Uppsala i norr till Linköping i söder, från Stockholm i öster till Örebro i väster. Det gäller i första hand pendlare med länsöverskridande tåg, men i viss mån även med buss.

Vi arbetar för att förbättra förhållandena för pendlarna både kortsiktigt och långsiktigt. Vi är engagerade i frågor som rör nuvarande och kommande tågplaner, biljetter, förseningar, trafikavbrott, ersättningstrafik, kapacitetsbrister, information, restidsgarantier m.m. Och vi försöker också påverka beslut om mera långsiktiga frågor, typ ny- och utbyggnad av stationer och järnvägar.

Genom åren har vi etablerat dialoger med Mälardalstrafik, SJ och andra operatörer, Trafikverket, de regionala kollektivtrafikmyndig­heterna, länsstyrelserna, kommuner, och andra intressenter. Vi försöker i sakfrågor påverka politiker i kommuner och landsting samt i riksdagen, ibland även i regeringen. I många frågor samverkar vi med den rikstäckande resenärsorganisationen ResenärsForum, och vi är adjungerade till dess styrelse.

Med syfte att skapa kunskap och opinion om frågor som berör tågpendlares vardag i Mälardalen så utför vi också egna utredningar om vad som kan göras för att förbättra på kort och längre sikt. Vi har utfört egna enkätundersökningar hos medlemmarna.

Och - inte minst - det är bra om medlemmarna hör av sig per mail eller facebook, så att styrelsen får kännedom om problem och önskemål.