Timpendlare.se
Senaste nytt
2017-11-29
Remissvar från TIM-Pendlare
2019-05-29
Ingemar Skogö avliden
Se alla nyheter
Kalender

Pendlarenkät sommar 2018

Föreningen genomförde 2018 en enkät till våra medlemmar om hur de upplevde banavstängningarna. Det går nu ta del av svaren som föreningen fått in. Nytt för 2018 års enkät att vi skiljer på Mälarbanan och Getingmidjan i svaren eftersom det kan befaras att upplevelsen blir olika eftersom ersättningstrafiken ser olika ut.

En annan nyhet är att vi denna gång både redovisar hur resenärerna önskar att bli informerade om tågavstängningar tillsammans med uppföljning om hur de faktiskt fått informationen 2018. Skillnaderna mellan resenärernas preferenser och verkligheten är avsevärda.


Pendlarenkät sommar 2018

Hjälp oss påverka - gå med i föreningen TIM-pendlare

Har du tröttnat på timmar av förseningar, inställda tåg, obefintlig information och undermåligt underhåll av vagnar och lok? Har du också tröttnat på att betala dyrt för ståplats, att restidsgarantin inte täcker det du drabbas av som resenär och att SJ:s förseningsstatistik alltid ska vara missvisande?

Vi har också tröttnat. Därför har vi startat upp föreningen TIM-pendlare. Vi verkar bland annat för att förbättra kommunikationen mellan SJ och dig som resenär. Vårt mål är att på kort och lång sikt kunna påverka och förändra pendlarnas vardag till det bättre.

Läs mer om föreningen TIM-pendlare