Timpendlare.se
Senaste nytt
2017-11-29
Remissvar från TIM-Pendlare på Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns nu att ladda ned
2017-11-21
Öppet brev från föreningen till Tåg i Bergslagen och Region Västmanland finns nu att ladda ned
2017-05-09
Rapport från öppet pendlarmöte om inställt direkttåg Örebro-Eskilstuna-Stockholm finns nu att ladda ned
2017-03-11
Öppen skrivelse till Mälab och SJ finns nu att ladda ned.
2016-12-09
Revidering av skrivelsen om tåg 984 med synpunkter från medlemmar under november
2016-11-11
Föreningen publicerar resultat på enkätundersökningar av vad resenärerna tycker om regionaltågstrafiken 2012-2016
Se alla nyheter
Kalender

Inga planerade publika händelser

Hjälp oss påverka - gå med i föreningen TIM-pendlare

Har du tröttnat på timmar av förseningar, inställda tåg, obefintlig information och undermåligt underhåll av vagnar och lok? Har du också tröttnat på att betala dyrt för ståplats, att restidsgarantin inte täcker det du drabbas av som resenär och att SJ:s förseningsstatistik alltid ska vara missvisande?

Vi har också tröttnat. Därför har vi startat upp föreningen TIM-pendlare. Vi verkar bland annat för att förbättra kommunikationen mellan SJ och dig som resenär. Vårt mål är att på kort och lång sikt kunna påverka och förändra pendlarnas vardag till det bättre.

Läs mer om föreningen TIM-pendlare

Remissvar på Trafikverkets plan för trafik 2018-2029

Föreningen har sammanställt ett remissvar på Trafikverkets Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 plan.

Läs remsissvaret (pdf)

Öppet brev till Tåg i Bergslagen och Region Västmanland om dåliga möjligheter att pendla

Föreingen deltog nyligen i Fagersta på det möte gällande att direkttåget in mot Stockholm tas bort i nästa tidtabell. En lärdom föreningen drog från mötet är att det finns anledning att misstänka kunskapsbrister om var ansvaret vilar för att trafiken har så dåliga anslutningar i Västerås och varför Movingo inte gäller för bergslagspendeln. För att komma till rätta med situationen skriver därför föreningen nu ett öppet brev till Tåg i Bergslagen och Region Västmanland där vi uppmanar ansvariga politiker att ta ansvar för situationen och ge bättre möjligher att pendla in mot Stockholm.
Öppet brev (pdf)
Rapport från pendlarmöte 20171027 (pdf)
Pressmeddelande (pdf)

Rapport från det öppna pendlarmötet om det inställda direkttåget Örebro-Eskilstuna-Stockholm

Föreningen har sammanställt en rapport om vad som sades på pendlarmötet den 7 mars gällande det borttagna direkttåget samt föreningens bedömning av rimligheten att ta bort den populära avgång.

Läs mer (pdf)

Öppen skrivelse till Mälab och SJ

Föreningen har gjort en skrivelse till Mälab och SJ. För sprida information om föreningens arbete så finns den att ladda ned från
Öppen skrivelse till Mälab och SJ mars 2017

Så här tycker pendlarna om regionaltågstrafiken i Mälardalen - unika enkätundersökningar i 4-delar av pendlare för pendlare

Föreningen TIM-pendlare har under åren 2012 -2016 till sina medlemmar gått ut med egna enkätundersökningar kring upplevelser av kvaliteten i regionaltågtrafiken i Mälardalen (TiM) samt hur banavstängningarna fungerat.

Detta omfattande materiel har nu utvärderats, sammanställts, och delges nu berörda pendlare och intressenter. Enkäterna har utformats så att även fria kommentarer kan lämnas, varpå pendlarnas egna upplevelser för första gången belyses.

Pendlarenkät November 2012
Pendlarenkät April 2014
Pendlarenkät Banavstängningen Mälarbanan vecka 15 & 16 i April 2015
Pendlarenkät Banavstängning Mälarbanan sommar 2016

Direkttåget från Örebro via Eskilstuna till Stockholm försvinner hösten 2017

Föreningens skrivelse om det indragna direkttåget

Läs mer (pdf)

 

Webbplatsen för föreningen TIM-pendlare

Webbansvarig: Per-Anders Staav