Timpendlare.se
Senaste nytt
2018-05-11
Kalendern uppdaterad med nytt pendlarmöte
2018-05-07
Resultat av 2017 års Mälarbanans enkät publicerad på hemsidan
2018-03-29
Verksamhetsberättelse för 2017 publicerad på hemsidan
2018-03-29
Rapport från hearing med näringsdepartementet
2017-11-29
Remissvar från TIM-Pendlare på Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns nu att ladda ned
2017-11-21
Öppet brev från föreningen till Tåg i Bergslagen och Region Västmanland finns nu att ladda ned
Se alla nyheter
Kalender
2018-05-21
Välkomna till ett öppet pendlarmöte riktat mot arbetspendlare som åker sträckan Uppsala-Stockholm

Om föreningen TIM-pendlare

Föreningen TIM-pendlare bildades i januari 2011 av tågpendlare Västerås – Enköping – Stockholm, som tröttnat på den stora andelen försenade och inställda tåg, platsbrist på tågen, signalfel, växelfel, nedrivna kontaktledningar och bristande eller utebliven information vid störningar.

Föreningen har i dagsläget närmare 850 medlemmar, huvudsakligen arbetspendlare i Mälardalen. Vi arbetar för att förbättra förhållandena för tågpendlare både kortsiktigt och långsiktigt. Vi är engagerade i frågor som rör nuvarande och kommande tågplaner, förseningar, trafikavbrott, ersättningstrafik, kapacitetsbrister, information, restidsgarantier, m.m

Genom åren har vi etablerat dialoger med SJ, Trafikverket, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, länsstyrelserna, kommuner, och andra intressenter. Vi samverkar i sakfrågor med politiker i kommuner och landsting samt i riksdagen. I många frågor samverkar vi med den rikstäckande resenärsorganisationen ResenärsForum, och vi är adjungerade till dess styrelse.

Med syfte att skapa kunskap och opinion om frågor som berör tågpendlares vardag i Mälardalen så utför vi egna utredningar om vad som kan göras för att förbättra på kort och längre sikt. Vi har utfört egna enkätundersökningar hos medlemmarna. Vi försöker också ordna öppna möten där beslutsfattare och resenärer kan mötas.

Vi har särskild fokus på tågtrafiken norr om Mälaren, men engagerar oss även i andra områden i Mälardalen.

Webbplatsen för föreningen TIM-pendlare

Webbansvarig: Per-Anders Staav