Timpendlare.se
Senaste nytt
2017-11-29
Remissvar från TIM-Pendlare på Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns nu att ladda ned
2017-11-21
Öppet brev från föreningen till Tåg i Bergslagen och Region Västmanland finns nu att ladda ned
2017-05-09
Rapport från öppet pendlarmöte om inställt direkttåg Örebro-Eskilstuna-Stockholm finns nu att ladda ned
2017-03-11
Öppen skrivelse till Mälab och SJ finns nu att ladda ned.
2016-12-09
Revidering av skrivelsen om tåg 984 med synpunkter från medlemmar under november
2016-11-11
Föreningen publicerar resultat på enkätundersökningar av vad resenärerna tycker om regionaltågstrafiken 2012-2016
Se alla nyheter
Kalender

Inga planerade publika händelser

Om föreningen TIM-pendlare

Föreningen TIM-pendlare bildades i januari 2011 av tågpendlare Västerås – Enköping – Stockholm, som tröttnat på den stora andelen försenade och inställda tåg, platsbrist på tågen, signalfel, växelfel, nedrivna kontaktledningar och bristande eller utebliven information vid störningar.

Föreningen har i dagsläget närmare 850 medlemmar, huvudsakligen arbetspendlare i Mälardalen. Vi arbetar för att förbättra förhållandena för tågpendlare både kortsiktigt och långsiktigt. Vi är engagerade i frågor som rör nuvarande och kommande tågplaner, förseningar, trafikavbrott, ersättningstrafik, kapacitetsbrister, information, restidsgarantier, m.m

Genom åren har vi etablerat dialoger med SJ, Trafikverket, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, länsstyrelserna, kommuner, och andra intressenter. Vi samverkar i sakfrågor med politiker i kommuner och landsting samt i riksdagen. I många frågor samverkar vi med den rikstäckande resenärsorganisationen ResenärsForum, och vi är adjungerade till dess styrelse.

Med syfte att skapa kunskap och opinion om frågor som berör tågpendlares vardag i Mälardalen så utför vi egna utredningar om vad som kan göras för att förbättra på kort och längre sikt. Vi har utfört egna enkätundersökningar hos medlemmarna. Vi försöker också ordna öppna möten där beslutsfattare och resenärer kan mötas.

Vi har särskild fokus på tågtrafiken norr om Mälaren, men engagerar oss även i andra områden i Mälardalen.

Webbplatsen för föreningen TIM-pendlare

Webbansvarig: Per-Anders Staav